Amerykanie zaangażują się mocniej w polski gaz ziemny

21 listopada 2016, 06:15 Alert

Irlandzki koncern San Leon Energy zdecydował o sprzedaży wszystkich udziałów w dwóch projektach gazowych w Wielkopolsce. Nabywcą udziałów w projektach Rawicz oraz Siekierki jest dotychczasowy największych udziałowiec, amerykańska firma Palomar Natural Resources. Irlandczycy chcą skoncentrować swoje wysiłki na wydobyciu ropy naftowej w Nigerii. Amerykanie przejmują od nich pałeczkę.

Palomar Natural Resources przejął od firmy San Leon Energy 65 proc. udziałów w koncesji Rawicz oraz Siekierki w pobliżu Poznania stając się ich operatorem w lipcu 2014. Zgodnie z komunikatem prasowym San Leon Energy z 18 listopada br., amerykańska spółka przejęła w tym miesiącu pozostałe 35 proc. udziałów na wielkopolskich koncesjach za gazem ziemnym. Dzięki sprzedaży udziałów w koncesji Rawicz, San Leon Energy zarobi 9 mln dol. Irlandzki koncern został także zwolniony z pokrycia innych świadczeń wynikających z przeprowadzanych już prac wiertniczych na wspomnianym terenie. Świadczenia pieniężne z których zostali zwolnieni Irlandczycy są wycenianie na 3 mln dol. i dotyczą prac wiertniczych na odwiertach Rawicz – 12 oraz Rawicz – 15.

fot. Exalo Drilling

Palomar Natural Resources nabył także 35 proc. udziałów w koncesjach na polu gazowym Siekierki za symboliczne 1 euro. San Leon Energy zapewnił sobie jednak 10 proc. zysków z przyszłego wybycia gazu ziemnego na tej koncesji.

Amerykańska firma zapłaci San Leon Energy wspomnianą kwotę w ratach do października 2017 roku. Pierwsze 2,2 mln dol. Amerykanie zapłacili przy zawarciu umowy. Aktualna wartość ewidencyjna sprzedawanych aktywów wynosi 12,1 mln euro.

– Sprzedaż niektórych aktywów w Polsce  jest naturalnym  krokiem w kierunku zwiększenia koncentracji środków finansowych na światowej klasy złożach ropy naftowej na nigeryjskiej koncesji OML 18.Cena jaką osiągnęliśmy za sprzedane aktywa jest bardzo zbliżona do wartości bilansowej tych aktywów podana w ostatnim sprawozdaniu finansowym. Sprzedaż pozwala także na zaoszczędzeniu środków w Polsce, ograniczając prace polskiego biura firmy –  powiedział prezes San Leon Energy, Oisin Fanning.

San Leon Energy posiada poprzez spółkę Baltic Oil & Gas udziały także w dwóch koncesjach na poszukiwanie gazu łupkowego na pomorskich koncesjach Gdańsk W oraz Szczawno.

Rawicz

Przypomnijmy, że Palomar w lipcu 2014 r., przejął od firmy San Leon Energy 65 proc. udziałów w 7 koncesjach w Polsce, w tym Rawicz oraz w projekcie Siekierki w pobliżu Poznania stając się ich operatorem. Południowy obszar Basenu Permskiego dotyczy koncesji Rawicz, Wschowa, Góra, Nowa Sól. Amerykanie zostali operatorem 4 koncesji oraz właścicielem 65 proc.

Prace wiertnicze  na drugim odwiercie Rawicz-15 na tej koncesji zakończyły się w styczniu tego roku. San Leon Energy przekazał wówczas, że prace wiertnicze potwierdziły wstępne analizy złoża dotyczące grubości warstwy, gdzie nagromadzone są węglowodory. Złoże gdzie wykonano odwiert Rawicz 15 charakteryzuje się lepszymi paramentami w porównaniu z pierwszym odwiertem wykonanym na wielkopolskiej koncesji.

Podczas wykonanych prac nad testowym przepływem surowca, osiągnięto go na poziomie ok. 102 tys. metrów sześc. gazu. Koncerny wykonają obecnie analizę modelu geologicznego zbiornika, w oparciu o dane uzyskane podczas wiercenia i stymulacji otworu.

Wydobycie gazu ziemnego w Rawiczu już w 2017 roku

San Leon Energy poinformował wiosną tego roku, że po kolejnych trzech odwiertach jakie powinny zostać wykonane aby osiągnąć komercyjny przepływ gazu. Uruchomienie wydobycia miałoby nastąpić w 2017 roku.

W 2015 roku San Leon Energy poinformował, że na odwiercie Rawicz-12, pierwszym wykonanym na tej koncesji, osiągnięto przepływ surowca na poziomie 113 tys. m sześc. Według szacunków koncesja Rawicz posiada 1,42 mld m sześc. wydobywalnego gazu ziemnego.

Siekierki

W lipcu 2014 r., na obszarze północnego Basenu Permskiego, gdzie znajduje się pole gazowe Siekierki, PNR otrzymał od San Leon 65 proc. udziałów i tytuł operatora trzech koncesji Poznań Północ i Poznań Wschód (4/2003/p), i Poznań Wschód (5/2003/p). Na tych koncesjach wykonano już wcześniej odwierty Trzek-1, Trzek-2 i Trzek-3h. Złoże Siekierki kryje w sobie zasoby gazu zamkniętego (tight gas). W trakcie testów odwiertów uzyskiwano na nich dzienny przepływ gazu na poziomie około 56-85 tys. metrów sześciennych. San Leon Energy uzyskało prawo do poszukiwań gazu w Wielkopolsce w efekcie połączenia z Aurelian Oil, które zostało sfinalizowane na początku 2013 roku.

Sawicki: Rośnie wiedza o zasobach gazu w Polsce. A wydobycie?

San Leon Energy/BiznesAlert.pl