Polska domaga się europejskiej maksymalnej ceny gazu

25 października 2022, 18:15 Alert

– Przy kształtowaniu nowych ram prawnych należy wykluczyć rozwiązania, które nieproporcjonalnie zwiększyłyby obciążenia dla państw członkowskich, w szczególności dla odbiorców końcowych – mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Energii, która odbyła się we wtorek 25 października w Luksemburgu. W spotkaniu wziął również udział wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Anna Moskwa. Źródło: Twitter.
Anna Moskwa. Źródło: Twitter.

– Oczekujemy pilnego wprowadzenia limitu na ceny gazu na rynku hurtowym i o tym dyskutowano dzisiaj podczas Rady ministrów ds. energii. Szereg państw członkowskich, w tym Polska, miało wątpliwości co do niektórych zapisów rozporządzenia. Potwierdzono dzisiaj, że wspólne zakupy gazu nie będą obowiązkowe – poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Podczas Rady ustalono także, że będą prowadzone dalsze prace nad obniżeniem cen energii elektrycznej. Wspólne zasady rynków wewnętrznych odnawialnych źródeł energii i gazu ziemnego oraz wodoru . Jak podkreśliła minister klimatu i środowiska, niektóre z sugestii zgłaszanych przez Polskę zostały spełnione. Nadal jednak nasz kraj podkreśla potrzebę dostosowania rozwoju rynku wodoru i gazów niskoemisyjnych do funkcjonującej w Polsce infrastruktury i poziomu rozwoju rynku w tym zakresie.

– Rynek wodoru w 2030 roku dopiero zacznie wchodzić w fazę dojrzałości, dlatego postulujemy stopniowe i elastyczne podejście do wprowadzenia regulacji, m.in. poprzez wydłużenie okresów przejściowych dla wodoru, do 2036 roku oraz przyjęcie negocjowanego dostępu stron trzecich do infrastruktury wodorowej – zaznaczyła minister Anna Moskwa.

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Przyjęto podejście ogólne do dyrektywy. Polska aktywnie postulowała bardziej wyważone i realistyczne podejście do wymogów związanych z jej wdrożeniem. Propozycje muszą zapewnić ekonomiczną opłacalność, techniczną wykonalność oraz technologiczną neutralność, a także zapewnić efektywność zaproponowanych rozwiązań. – W czasach kryzysu energetycznego, wszystkie środki mające na celu zmniejszenie zużycia nośników energii w budynkach należy uznać za potrzebne i opłacalne – podkreśliła szefowa resortu klimatu i środowiska. Jak dodała, nowo przepisy muszą być jednak realistyczne, racjonalne i stosowane przez państwa członkowskie, tak aby nie stanowiły obciążenia dla obywateli. – Wzmocnienie solidarności poprzez lepszą koordynację zakupów gazu, transgraniczną wymianę gazu i wiarygodne wskaźniki cen. Ceny gazu ziemnego osiągnęły niedopuszczalny poziom. Dlatego doceniamy zainicjowanie przez Komisję Europejską procesu legislacyjnego dotyczącego wprowadzenia limitu cen gazu – mówiła minister Anna Moskwa podczas posiedzenia. Jak dodała, w nowym pakiecie z pewnością Komisja przedstawiła szereg dobrych rozwiązań, a jednym z nich jest mechanizm zapobiegania skokowym wzrostom cen. – Wierzymy, że mechanizm ten skutecznie uspokoi rynek i zapobiegnie spekulacjom cenami gazu ziemnego – wyjaśniła.

Minister Anna Moskwa odnosząc się do kwestii agregacji popytu i wspólnych zakupów, podkreśliła, że w pierwszej kolejności musimy upewnić się, że mechanizmy te przyczynią się do bezpieczeństwa dostaw bez zakłócania konkurencji na unijnym rynku gazu. Mechanizm powinien być w pełni elastyczny i dobrowolny – zaznaczyła minister klimatu i środowiska.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Michał Perzyński