Apache Corp. w r. b. zmniejszy inwestycje

16 lutego 2015, 10:42 Alert

(Reuters/AP/Gas & Oil/Teresa Wójcik)

Koncern Apache Corp. uważany za największego w USA producenta ropy z łupków, oznajmił w miniony czwartek, że z uwagi na niskie ceny ropy w b.r. planuje zmniejszenie inwestycji i liczby odwiertów oraz w przeciwieństwie do innych wielkich producentów nie zamierza zwiększyć wydobycia.

Na konferencji z inwestorami, prezes Apache Corp. John Christmann powiedział, że firma jest w trakcie prac nad planem pozbycia się niektórych zagranicznych aktywów, ponieważ potrzebne są wolne środki finansowe dla dalszego rozwoju firmy. Firma z Houston zanotowała stratę w czwartym kwartale ub.r. w wysokości 4,8 mln dol. ( po 44 centy na akcji).Mimo spadku cen, wydobycie ropy w tym kwartale wzrosło o 5 proc..

Apache, zamierza w najbliższym czasie skoncentrować działalność na eksploatacji ropy ze złóż łupkowych w kraju ( tj. w USA). Firma stwierdziła, że ​​jej liczba wiertnic zostanie zmniejszona o 27 punktów wydobywczych pod koniec lutego br. W trzecim kwartale ub.r. pracowało 91 wiertnic. Nakłady inwestycyjne w 2015 r. zaplanowano na 3,8 mld dol., co stanowi 60 proc. kwoty nakładów w ub.r.