W Arctic LNG 2 mogą zostać sami Rosjanie

5 kwietnia 2019, 07:00 Alert

Nie wiadomo, czy holendersko-brytyjski Shell wycofa się z projektu Arctic LNG 2 z Novatekiem, ale Kommiersant ustalił, że może do niego dołączyć Gazprom Nieft.

Gazowiec w Arktyce. Fot. Shell
Gazowiec w Arktyce. Fot. Shell

Gazprom Nieft i Novatek, reprezentujące teoretycznie wrogie interesy dwóch spółek walczących o udziały na rynku krajowym, mogłyby stworzyć joint venture do pracy na Morzu Karskim i Półwyspie Jamalskim. Warto przypomnieć, że obie firmy są objęte sankcjami zachodnimi.

Gazprom Nieft musiałby w tym celu przejąć koncesje arktyczne od spółki-matki: Gazpromu. Dzięki nim Novatek zyskałby dostęp do złóż w Arktyce jako pierwsza firma „prywatna”. Gazprom Nieft miałby wnieść koncesje i zyskać 51 procent udziałów joint venture, a Novatek zapłaciłby za inwestycje.

Kommiersant przyznaje jednak, że negocjacje w tej sprawie są skomplikowane. Gazprom informuje gazetę, że na razie nie rozważa przekazania koncesji spółce-córce. W przeszłości Gazprom Nieft miał problemy z pozyskaniem koncesji od spółki-matki.

Gdyby współpraca z Gazprom Nieftem doszła do skutku, mogłaby posłużyć także do zastąpienia Shella w projekcie Arctic LNG 2, z którego może wycofać się Shell.

Kommiersant/Wojciech Jakóbik

Mikulska: LNG z Rosji zabunkrowane w Europie