Rząd pracuje nad ustawą o licencjonowaniu elektrowni jądrowych

22 lutego 2021, 07:15 Alert

Ministerstwo klimatu i środowiska przygotowuje projekt ustawy usprawniającej proces licencjonowania obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących – napisał w odpowiedzi na interpelację poselską wiceszef resortu Piotr Dziadzio. Chodzi głównie o elektrownie jądrowe.

Elektrownia jądrowa Cruas. Fot. Wikimedia Commons
Elektrownia jądrowa Cruas. Fot. Wikimedia Commons

Będzie ustawa o licencjonowaniu atomu

Posłowie opozycji z Markiem Sową z Koalicji Obywatelskiej na czele zadali szereg pytań skierowanych do resortu klimatu i środowiska dotyczących stanu prac nad realizacją budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Posłowie pytali m.in. jakie są wyniki prac powołanego w 2018 roku w ministerstwie energii zespołu ds. opracowania zmian w specustawie jądrowej. – Zespół dokonał szczegółowej analizy przepisów prawnych tworzących prawne ramy procesu lokalizacji, budowy oraz rozruchu obiektów jądrowych w Polsce. W oparciu o przygotowane przez zespół propozycje legislacyjne opracowywany jest obecnie w ministerstwie klimatu i środowiska projekt ustawy usprawniającej proces licencjonowania obiektów energetyki jądrowej (w szczególności elektrowni jądrowej) oraz inwestycji towarzyszących – czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską, na którą odpowiedział wiceminister klimatu i środowiska resortu Piotr Dziadzio.

Przypomnijmy, że od początku października 2020 roku rząd przyjął uchwałę w sprawie aktualizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). Celem programu jest budowa oraz oddanie do eksploatacji elektrowni jądrowych. Zaktualizowany PPEJ zakłada budowę sześciu reaktorów jądrowych o łącznej mocy 6-9 GW. Pierwszy blok miałby ruszyć w 2033 roku.

Raport o odziaływaniu na środowisko do końca 2021 roku

Posłowie pytali także kiedy będą opublikowane raporty oceny środowiskowej i lokalizacyjnej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Posłowie przypomnieli, że prace rozpoczęte zostały w 2014 roku przez firmę Worley-Parsons, a następnie umowa z nią została zerwana, co spowodowało wystąpienie na drogę sądową do spółki PGE EJ1. Posłowie pytali także, która firma jest obecnie wykonawcą tych raportów i kiedy można spodziewać się ich opublikowania. Resort klimatu i środowiska przypomniał w interpretacji, że umowa z firmą Worley-Parsons (czyli z wykonawcą) na realizację badań środowiskowych i lokalizacyjnych została rozwiązana w 2014 roku ze względu na niewywiązywanie się wykonawcy ze swoich obowiązków. – Obecnie toczy się w tej sprawie postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie – czytamy. Resort ponadto przypomina, że PGE EJ 1 prowadzi wspomniane wyżej badania i monitoringi w pełnym zakresie. Monitoringi te są nadal kontynuowane. Nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem sprawuje Biuro Oceny Lokalizacji i Wsparcia Technicznego PGE EJ 1. – Zebrane w ramach badań dane stanowią podstawę do przygotowania przez PGE EJ 1 Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Raport OOŚ) oraz Raportu Lokalizacyjnego -odpowiedział wiceminister Dziadzio. Raport OOŚ zgodnie z obowiązującym harmonogramem spółka złoży we właściwych organach w czwartym kwartale 2021 roku.

Bartłomiej Sawicki

 

Koreańczycy pozostają w grze o atom w Polsce