Radomski: Atom czeka na decyzję… środowiskową (ANALIZA)

13 października 2022, 07:20 Atom

W przededniu wyboru przez Radę Ministrów partnera technologicznego dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska ogłosił termin wydania decyzji środowiskowej na 30 czerwca 2023 roku – pisze Daniel Radomski, współpracownik BiznesAlert.pl.

Infrastruktura wokół atomu. Grafika: GDOŚ.
Infrastruktura wokół atomu. Grafika: GDOŚ.

GDOŚ uzasadnia tak odległy termin oczekiwaniem na otrzymanie opinii i uzgodnień ze strony Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, a także trwającym postępowaniem w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. Raport o oddziaływaniu na środowisko został przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe złożony w marcu bieżącego roku i zaktualizowany. Dokument jest w całości dostępny na serwerze GDOŚ.

Jednocześnie postępują prace przedprojektowe dla infrastruktury towarzyszącej. W czerwcu na spotkaniu w Wejherowie zaprezentowano wstępne harmonogramy dla uzyskiwania pozwoleń i prowadzenia robót dla poczekalnych inwestycji towarzyszących.

Dostęp drogowy

Pod koniec sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na wykonanie wariantowej koncepcji programowej wraz z materiałami do wniosku o decyzję środowiskową na drogę o klasie GP, stanowiącej dojazd od drogi ekspresowej S6 do elektrowni jądrowej. Opracowanie wykona firma Transprojekt Gdański.

Droga będzie procedowana i realizowana w dwóch odcinkach. Pierwsza część połączy teren budowy z Choczewem, a druga Choczewo z drogą S6. Pozwolenia środowiskowe mają być uzyskane odpowiednio do września i listopada 2024 roku, a roboty budowlane powinny ruszyć w marcu i maju 2026 r. Użytkowanie krótszego odcinka od strony elektrowni ma być możliwe od IV kwartału roku 2027, a dalszej części dopiero we wrześniu 2028 roku.

Dostęp kolejowy

Polskie Linie Kolejowe otworzyły oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na tory do elektrowni jądrowej w dniu 08.08.2022. Do dnia dzisiejszego nie wskazano najkorzystniejszej oferty. Decyzja środowiskowa na zakres kolejowy ma zostać uzyskana w połowie 2024 roku, zaś budowa powinna ruszyć w styczniu 2025 roku Ruch kolejowy w zakresie Fazy I powinien być możliwy od stycznia 2027, zaś w zakresie Fazy II od stycznia 2028. Do prowadzenia prac budowlanych wystarczający będzie zakres Fazy I. Jest to odcinek łączący plac budowy z Choczewem. Faza II to daleko idąca rozbudowa i modernizacja sieci kolejowej wraz z możliwą budową nowych odcinków w obszarze Lębork – Łeba – Elektrownia Jądrowa– Wejherowo. Inwestycja ma przysłużyć się lokalnej społeczności oraz zapewnić możliwość dojazdu do elektrowni efektywnym transportem publicznym.

Zasilanie placu budowy i wyprowadzenie mocy

Aktualny plan na dostarczenie energii elektrycznej na potrzeby realizacji robót budowlanych polega na częściowym wykorzystaniu zmian jakie zajdą w sieci elektroenergetycznej na potrzeby odbioru mocy z morskich farm wiatrowych.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły już przetarg na budowę stacji 400 kV „Choczewo”, która ma stanowić jeden z dwóch węzłów odbierających moc z MFW.

Zasilanie placu budowy elektrowni jądrowej opierać się będzie o jedną z linii wychodzących ze stacji Choczewo oraz o część zmodernizowanej linii 400 kV w relacji Słupsk – Żarnowiec, które będą tymczasowo działały na napięciu 110 kV. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe będzie realizować budowę odcinka linii 110 kV łączącego teren EJ ze stacją elektroenergetyczną Choczewo.

Konstrukcja morska do rozładunku (MOLF) i droga techniczna

Za stworzenie dostępu wodnego to terenu budowy elektrowni jądrowej odpowiada Urząd Morski w Gdyni. Postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej konstrukcji morskiej i drogi technicznej jeszcze się nie rozpoczęły.

Jak budować atom bez drogi i torów?

Zaprezentowane w Wejherowie terminy realizacji dostępu drogowego i kolejowego stawiają pod znakiem zapytania realność terminu rozpoczęcia budowy polskiej elektrowni jądrowej, która ma się rozpocząć w 2026 roku. Przedstawiciele faworyzowanego przez rząd i uwzględnionego w raporcie środowiskowym Westinghouse’a deklarowali chęć jak najwcześniejszego uruchomienia prac przygotowawczych na terenie przyszłej elektrowni, aby urealnić napięty harmonogram zakładający uruchomienie w 2033 roku. Brak decyzji środowiskowej uniemożliwia od strony formalnej ruszenie z jakimikolwiek pracami przygotowawczymi, zaś odległe terminy wykonania dostępu drogowego i kolejowego podają w wątpliwość szanse na ruszenie z jakimikolwiek pracami wcześniej niż w 2027 roku.

Pewien zakres prac pomiarowych i porządkowych można wykonać przy pomocy samochodów terenowych, ale wkrótce po nich muzą ruszyć prace związane z karczowaniem drzew, roboty ziemne i prace betoniarskie. Na terenie budowy mają m.in. stanąć mobilne węzły betoniarskie i mobilna stacja paliw. Plac budowy już od samego początku będzie wymagał ciągłych dostaw paliw, cementu, kruszyw, stali, a także innych materiałów budowlanych oraz maszyn. Jeżeli roboty budowlane będą musiały ruszyć przed powstaniem docelowego dostępu kolejowego i drogowego, to może się okazać że wszystkie dostawy obsługujące inwestycję będą przez wiele miesięcy odbywały się transportem drogowym przez zabudowane tereny Kopalina lub Słajszewa.

https://www.gov.pl/web/gdos/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-7-pazdziernika-2022-r-znak-doos-oa42051201556

https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/329759/koncepcja-programowa-z-wariantowaniem-przebiegu-trasy-wraz-z-materialami-do-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-budowy-drogi-krajowej-na-odcinku-lubiatowo-droga-ekspresowa-s6-w-podziale-na-dwa-zadania-zadanie-1-lubiatowo-droga-wojewodzka-nr-21

https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app//demand/notice/public/19369/details?folder=162i

https://ppej.pl/aktualnosci/rozmowy-w-sprawie-infrastruktury-towarzyszacej-budowie-elektrowni-jadrowej

Radomski: Co zawiera ocena oddziaływania atomu w Polsce na środowisko? (ANALIZA)