Prof. Sobkowicz: Polska ma wiedzę o atomie. Trzeba ją przekuć w biznes (WIDEO)

26 sierpnia 2020, 07:30 Atom
Paweł Sobkowicz
Prof. Paweł Sobkowicz. Grafika: BiznesAlert.pl

Prof. Paweł Sobkowicz z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, dyrektor ds. operacyjnych w NOMATEN Centre of Excellence, opowiada o jego wpływie na przekucie wiedzy o atomie w Polsce na konkretne projekty biznesowe.

– Stosunkowo niska ocena zdolności polskiej nauki do współpracy z przemysłem i odwrotnie, polskiego przemysłu do absorbcji wyników badawczych polskich ośrodków wynika z faktu, że te środowiska mówią różnymi językami – ocenił profesor Sobkowicz. Jego zdaniem program NOMATEN pozwoli przełamać tę barierę i pozwoli wykorzystywać wiedzę NCBJ w biznesie. Według niego Centrum Doskonałości NOMATEN ma szansę stać się w przyszłości jednostką rynkową  – działającą na wzór odpowiedników amerykańskich i wdrażać nowatorskie technologie jądrowe z pożytkiem dla przemysłu.

W NOMATEN będą prowadzone badania nad materiałami odpornymi na wysokie temperatury, korozję, czy promieniowanie. Novum jest całościowe podejście do projektowania materiałów, a proces obejmuje cały złożony proces od modelowania komputerowego materiałów, określania pożądanych właściwości i parametrów, eksperymentowania z próbkami i ponownego ulepszania ich dzięki modelowaniu – aż do uzyskania materiału o najlepszych parametrach, nad czym w kolejnych etapach będzie pracować kilka wydzielonych grup badawczych. Komisja Europejska przyznająca nam finansowanie zaakceptowała nasz siedmioletni biznesplan i ma przekonanie, że NOMATEN będzie działać z powodzeniem po zakończeniu finansowania – zapewnił profesor. W ramach projektu NOMATEN, Narodowe Centrum Badań Jądrowych współpracuje z francuską agencją energii atomowej i odnawialnej CEA oraz fińskim instytutem VTT.

O NOMATEN

Międzynarodowa Agenda Badawcza NOMATEN (NOMATEN MAB) to przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań Jądrowych we współpracy z Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA – Francja) oraz Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (VTT – Finlandia).

Priorytetem projektu NOMATEN są badania nad materiałami odpornymi na ekstremalne warunki  (wysokie temperatury, korozję, promieniowanie – zwłaszcza neutronowe) do zastosowań w przemyśle jądrowym, energetycznym, chemicznym i innych, a także opracowanie i wytwarzanie nowoczesnych radiofarmaceutyków dla zastosowań w medycynie. Dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi oraz jednostkami NCBJ – m.in. badawczym reaktorem jądrowym MARIA, Ośrodkiem Radioizotopów POLATOM czy Parkiem Naukowo-Technologicznym Świerk, do prac badawczo-rozwojowych nad nowymi materiałami wykorzystana będzie zaawansowana i unikalna na skalę europejską infrastruktura badawcza.

Projekt otrzymał długofalowe, siedmioletnie wsparcie finansowe, którego źródłem są połączone fundusze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Komisji Europejskiej. Cel Międzynarodowej Agendy Badawczej NOMATEN realizuje priorytety europejskiej polityki innowacyjnej  oraz wpisuje się w zapotrzebowanie polskiego i europejskiego przemysłu w dziedzinie badań materiałowych, procesów przemysłowych prowadzonych w trudnych warunkach i medycyny nuklearnej.