TAG: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
28 stycznia prof. Tatsuya Okubo, dziekan Szkoły Inżynierii na Uniwersytecie Tokijskim oraz prof. Krzysztof Kurek, dyrektor Narodowego Centrum […]
W stolicy ruszyła konferencja HTR 2018 poświęcona perspektywom reaktorów wysokotemperaturowych w Polsce. Ministerstwo energii przedstawiło plan […]
Ministerstwo Energii przyjęło raport resortowego zespołu, który rekomenduje wdrożenie w Polsce wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych […]
Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) podpisało w ubiegłym tygodniu ramową umowę o współpracy ze spółką European XFEL GmbH będącą […]
Trwa IX Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej zorganizowana przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Dzisiaj uczestnicy będą rozmawiać […]
Trudno jest liczyć na Francję czy Stany Zjednoczone. Wszystko rozstrzyga się w Japonii. Decyzje GE i Westinghouse zapadają dzisiaj właśnie w […]
Władze lokalne w Akwizgranie rozdzielają mieszkańcom tabletki z jodem – informuje „Der Spiegel”. Niedaleko niemieckiego miasta […]
Park Naukowo-Technologiczny działający w ramach Narodowego Centrum Badań Jądrowych podpisał umowę z kolejnym, trzydziestym trzecim już […]
– Polska po raz pierwszy była organizatorem międzynarodowej konferencji ERMSAR (European Review Meeting on Severe Accident Research). Po raz […]
Narodowe Centrum Badań Jądrowych było organizatorem prestiżowej konferencji międzynarodowej ERMSAR2017, której obrady zakończyły się w […]
– W euroatlantyckiej przestrzeni gospodarczej brak sukcesów energetyki jądrowej jest bezdyskusyjny. Nowych inwestycji jest niewiele, a te […]
Komisja Europejska ogłosiła właśnie wyniki w ramach konkursu Horyzont 2020 w obszarze EURATOM. Naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych […]
Narodowe Centrum Badań Jądrowych podpisało umowę o współpracy ze Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) będącym jedną […]
Nowosyberyjska Fabryka Koncentratów Chemicznych (NZHK), będąca częścią należącej do Rosatomu spółki TVEL, przygotowała dla polskiego […]
Reaktor jądrowy HTR, którego bezpieczeństwo tkwi w samej konstrukcji paliwa – to urządzenie, na którym skorzystać mógłby polski […]