Wiceprezes KHNP: Pątnów spełnia wszelkie warunki do budowy atomu z Korei (ROZMOWA)

17 stycznia 2023, 07:35 Atom

– Pątnów spełnia warunki geologiczne i środowiskowe, jednocześnie sąsiadując ze zbiornikiem wodnym umożliwiającym odpowiednie chłodzenie reaktorów. Dodatkowo, mieszkańcy wykazują wysoką akceptację dla projektów jądrowych – mówi Harry Chang, wiceprezes w polskim biurze KHNP, w rozmowie z BiznesAlert.pl.

ZE PAK. Fot. Mirosław Perzyński/BiznesAlert.pl
ZE PAK. Fot. Mirosław Perzyński/BiznesAlert.pl

BiznesAlert.pl: Jak Team Korea chce uczynić projekt jądrowy w Polsce jak najbardziej opłacalnym?

Harry Chang: W budowie nowej elektrowni jądrowej najważniejszy jest wybór kompetentnego dostawcy, który w oparciu o bogate doświadczenie jest w stanie zrealizować budowę w terminie. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas budowy i eksploatacji 34 bloków w ciągu ostatnich 50 lat, KHNP ma wystarczające możliwości, aby spełnić potrzeby Polski.

Konkurencyjność cenowa koreańskich elektrowni jądrowych była wielokrotnie wykazywana w renomowanych raportach. Miarodajnym i możliwym do porównania wskaźnikiem jest = “jednostkowy koszt budowy na kW”. Przykładowo, zgodnie z raportem WNA*, z 2021 roku jednostkowy koszt budowy elektrowni jądrowej w Korei Południowej wyniósł 3 571 dolarów/kW, czyli znacznie mniej niż w USA (5 833 dolary/kW), czy we Francji (7 931 dolarów/kW).

Ponadto, według raportu** opublikowanego przez Bloomberg w 2018 roku, jednostkowy koszt budowy elektrowni jądrowej w Korei Południowej*** wynosił 3 717 dolarów/kW i był znacznie niższy niż we Francji (7 809 dolarów/kW) i USA (11 638 dolarów/kW).

Bazując na naszym doświadczeniu w zarządzaniu tego typu projektami, w których ważne było zachowanie konkurencyjności kosztowej, jesteśmy przekonani, że zapewnimy optymalne rozwiązanie dla Polski, aby obniżyć jednostkowy koszt energii elektrycznej i przyczynić się do rozwoju gospodarczego Polski.

Jaki jest potencjał terenu Pątnowa na podstawie danych, które Państwo zebrali w ramach Memorandum of Understanding (MoU) z ZE PAK i PGE?

Teren Pątnowa jest wskazany jako możliwa lokalizacja elektrowni jądrowej w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040) i Programie Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). Lokalizacja ta spełnia warunki geologiczne i środowiskowe, jednocześnie sąsiadując ze zbiornikiem wodnym umożliwiającym odpowiednie chłodzenie reaktorów. Warto podkreślić, że lokalni mieszkańcy wykazują wysoką akceptację dla projektów jądrowych, co wynika z 70-letniej tradycji wytwarzania energii w tym rejonie.

Powierzchnia lokalizacji Pątnów wynosi około 580ha, co jest wystarczające do wybudowania tam reaktorów APR1400. Wymagana powierzchnia do wybudowania czterech jednostek APR1400 to około 112ha, a teren istniejącej elektrowni węglowej w Pątnowie to 50,4ha, plus dodatkowy teren 537,6ha.

Czy Pątnów będzie miał wystarczającą ilość wody do chłodzenia reaktorów?

Możliwość doprowadzenia wody ze zbiornika wodnego w wystarczającym stopniu spełnia wymogi obsługi czterech jednostek APR1400. Wymagana woda dla czterech jednostek APR1400 to 159,6 mln m sześc., a pojemność zbiornika wodnego wynosi 588 mln m sześc. Warto dodać, że infrastruktura zasilająca, w tym rozdzielnia 400kV, już istnieje.

Jak ten projekt przełoży się na współpracę gospodarczą między Polską a Koreą?

W trakcie realizacji projektu nowej elektrowni jądrowej, w transfer technologii dla lokalnych firm w Polsce będą zaangażowane podmioty z Korei, co ma doprowadzić do technologicznej i gospodarczej współpracy pomiędzy koreańskimi i polskimi firmami.

Koreańskie firmy, takie jak Samsung, LG, Hyundai, POSCO i KT, weszły już na polskie rynki i aktywnie uczestniczyły w polskich projektach o charakterze ogólnokrajowym. Na przykład Incheon International Airport Corporation została ostatecznie wybrana na doradcę strategicznego w projekcie nowego lotniska w Polsce.

Również w przemyśle obronnym współpraca dwustronna między Koreą a Polską trwa od dawna. Koreański Hyundai-Rotem podpisał niedawno porozumienie o współpracy z Polską, co daje podstawy do eksportu sprzętu wojskowego, w tym koreańskich czołgów K2, pojazdów opancerzonych i samobieżnych haubic K9.

Projekt jądrowy na dużą skalę pozwoli rozwinąć współpracę gospodarczą między naszymi krajami. Współpraca w przemyśle jądrowym wzmocni strategiczne partnerstwo we wszystkich sektorach energetycznych, w tym bateryjnym, czy wodorowym.

Rozmawiali Wojciech Jakóbik i Jędrzej Stachura

*(Korea) BNPP 1-4, (USA) Vogtle 3&4, (UK) Hinkley Point C 1&2
** Bloomberg, “Saudi Nuclear: Handicapping the Vendors” wydany 19 marca 2018 roku
*** (Korea) BNPP 1-4, (Francja) Olkiluoto 3, (USA) Sanmen 1&2

Davos pod znakiem atomu z Korei dla Polski