Lipka: Atom w Polsce ma znaczenie geostrategiczne. Wnioski z konferencji Konfederacji

30 marca 2021, 13:00 Atom

Polska energetyka jądrowa musi powstać szybciej – uważają uczestnicy konferencji poświęconej temu zagadnieniu zorganizowanej przez Obywatelski Ruch na rzecz Energetyki Jądrowej i partię Konfederacja. Wnioski zostały podsumowane przez Jerzego Lipkę ze wspomnianej organizacji wspierającej atom.

Elektrownia jądrowa. Fot. Pixabay
Elektrownia jądrowa. Fot. Pixabay

Znaczenie geostrategiczne

Projekt budowy elektrowni jądrowych w Polsce ma znaczenie geostrategiczne, prowadzącym do energetycznej niezależności, rozwoju w Polsce nowoczesnych technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, a przy tym zmniejszenia emisyjności sektora energetycznego.

1. Grono osób biorących udział w konferencji doszło do wniosku, że potrzebne są regularne spotkania w odstępach raz na kwartał w celu śledzenia postępów związanych z projektem budowy elektrowni jądrowych, wymiany doświadczeń oraz informacji.

2. Należy zapraszać na te spotkania, obok ekspertów, również jak najszersze grono osób ze świata polityki, także decydentów, w celu uzyskania konsensusu politycznego wokół projektu jądrowego, wypracowania form współpracy, skoordynowania działań i podziału zadań między poszczególne organizacje i struktury zwolenników energetyki jądrowej dla Polski.

3. Konieczne jest przekonanie rządu, a szczególnie ministerstwa klimatu, do podjęcia bardzo szerokiej ofensywy informacyjnej, w oparciu o dostęp do mediów głównego nurtu, polegający na wyjaśnianiu szerokim kręgom społeczeństwa, ale także politykom, aspektów działania energetyki jądrowej i korzyści z niej płynących. Zmniejszy to podatność na propagandowe stereotypy rozpowszechniane przez przeciwników tej technologii.

4. Z uwagi na konieczność przekonania do projektu jądrowego odpowiednio dużego grona posłów i senatorów, należy wypracować skuteczne metody przekonywania szerokiego grona parlamentarzystów za pomocą odpowiednio wykonanych materiałów, przystępnych dla osób o każdym rodzaju wykształcenia, które rozprowadzane mogłyby być przez parlamentarzystów współpracujących ze Stowarzyszeniem.

Potrzebna jest presja wywierana na decydentów w celu zdynamizowania działań związanych z projektem jądrowym, jak:

a) wybór technologii reaktorów jądrowych w przewidzianym w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) terminie, na przełomie 2021 i 2022 roku, względnie na początku 2022 roku. Do wyboru są trzy technologie i powinny być one traktowane jednakowo, pod kątem korzyści dla strony polskiej;

b) dopilnowanie i wyegzekwowanie od spółki PGE EJ1 wykonania w terminie badań środowiskowych i lokalizacyjnych, koniecznych do uzyskania niezbędnych zgód na budowę. Zatrudnianie w spółce wyłącznie ludzi z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznym do wykonania jej zadań. System wynagrodzenia w PGE EJ1 winien uzależniać wysokość wypłat od konkretnych efektów i terminowego wykonania zadań;

c) wybór w przewidywanym przez PPEJ terminie i ogłoszenie miejsc pod budowę sześciu bloków jądrowych. Jest to konieczne, by w nowych lokalizacjach, poza Pomorzem, zacząć pozyskiwać poparcie miejscowej ludności dla inwestycji. Aktywność tu winny wykazać szczególnie proatomowe organizacje pozarządowe;

d) uwzględnienie w PPEJ, oprócz dużych, również małych boków jądrowych, oraz przeprowadzenie zmian w prawie umożliwiających szybszą i łatwiejszą licencję reaktorów różnej mocy w Polsce;

e) zadbanie o rzetelny, zgodny z faktami wizerunek energetyki jądrowej w mediach rządowi podporządkowanych.

Kowalski: Polska ryzykuje uzależnienie od gazu z Rosji i energii z Niemiec (ROZMOWA)