Polska weźmie pod uwagę inicjatywę Niemiec przeciwko atomowi przy wyborze partnera programu jądrowego

22 marca 2021, 07:15 Alert

Ministerstwo klimatu i środowiska komentuje inicjatywę jego niemieckiego odpowiednika, który zapowiada zabiegi o denuklearyzację Europy i o zablokowanie nowych projektów jądrowych, jak polski. – Jeśli chodzi o Program Polskiej Energetyki Jądrowej, tendencje te są oczywiście brane pod uwagę, ale nie stawiają one pod znakiem zapytania losu programu. Mogą jedynie wpłynąć na decyzje podejmowane w jego toku, m.in. w zakresie wyboru partnera – ocenia resort w odpowiedzi na pytania BiznesAlert.pl.

Energetyka jądrowa

– Trudno odnieść się szczegółowo do tej deklaracji, gdyż jest ona dość ogólna – podkreśla ministerstwo klimatu i środowiska w odpowiedzi na pytania BiznesAlert.pl. Ministerstwo środowiska Niemiec przedstawiło dwunastopunktowy program walki o wycofanie z użytku energetyki jądrowej, który zawiera zapisy o blokowaniu finansowania atomu ze środków unijnych oraz modeli finansowych z udziałem państw europejskich. Polska zakłada takie rozwiązanie w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej.

–  Od strony formalnej realizacja postulatów niemieckich oznaczałaby naruszenie prawa europejskiego na kilku płaszczyznach. Wielokrotnie podnosiliśmy i nie pozostajemy w tym odosobnieni, że dyskryminacja energetyki jądrowej w UE jest niezgodna z zasadą neutralności technologicznej oraz suwerenności energetycznej państw członkowskich. Instytucje unijne ani żadne państwo członkowskie nie mogą domagać się, rezygnacji z obranej ścieżki dekarbonizacji, o ile gwarantuje ona wypełnienie zobowiązań klimatycznych. Wykluczenie jakiegokolwiek niskoemisyjnego źródła energii oznacza naruszenie swobody kształtowania miksu energetycznego zagwarantowanej w art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, która bez dostępności funduszy dostępnych dla innych źródeł staje się swobodą jedynie formalną. Poza tym dyskryminacja energetyki jądrowej stoi w sprzeczności z postanowieniami Traktatu Euratom, zgodnie z którym jednym z celów UE jest popieranie rozwoju przemysłu jądrowego w zainteresowanych państwach członkowskich w szczególności poprzez ułatwianie inwestycji i budowę elektrowni jądrowych („podstawowych instalacji”). Cel ten nie tylko wynika z przepisów traktatowych, ale został wielokrotnie potwierdzony w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wylicza MKiS.

– Póki co mówimy o środkach publicznych. Jednak celem Niemiec jest, aby energetyka jądrowa była wykluczona również z tzw. zielonej taksonomii UE, co wiązałoby się z ograniczeniem, a docelowo również wykluczeniem finansowania projektów jądrowych przez prywatne instytucje finansowe – ostrzega ministerstwo klimatu i środowiska.

– Warto również zauważyć, że działania Niemiec idą w zupełnie przeciwnym kierunku niż tendencje globalne, w ramach których obserwujemy renesans energetyki jądrowej, który jeszcze przyśpieszy w związku z rozwojem sektora wytwarzania wodoru. Dlatego kolejne obostrzenia względem energetyki jądrowej i ograniczenie możliwości jej finansowania w UE spowodują jedynie dalszy odwrót od europejskich dostawców technologii jądrowych na rzecz partnerstw globalnych. Niestety, spowoduje to zmarnowanie wypracowanego przez dekady potencjału europejskiego sektora jądrowego oraz szerzej, realne straty dla całego unijnego przemysłu – ocenia resort.

– Jeśli chodzi o Program Polskiej Energetyki Jądrowej, tendencje te są oczywiście brane pod uwagę, ale nie stawiają one pod znakiem zapytania losu programu. Mogą jedynie wpłynąć na decyzje podejmowane w jego toku, m.in. w zakresie wyboru partnera, którego zaprosimy do projektu i modelu finansowego – ocenia MKiS. Polacy rozważają zaangażowanie partnerów z Francji, Korei Południowej i USA.

–  Energia jądrowa i OZE to jedyne opcje dostarczania energii niskoemisyjnej. Wiele krajów ma te źródła energii w swoim krajowym miksie energetycznym, ale niewiele z nich w pełnym zakresie wykorzystuje synergie między nimi. Hybrydowy system energetyczny łączący zarówno energię jądrową, jak i odnawialne źródła energii może znacznie zredukować emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z konwencjonalnymi paliwami. Energia jądrowa może zapewnić stabilne, ale również elastyczne wytwarzanie. Podążając za zapotrzebowaniem na energię, energia jądrowa może zwiększyć wydajność odnawialnych źródeł energii – przekonuje resort w odpowiedzi na pytania BiznesAlert.pl.

Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Niemcy mogą uderzyć w atom w Polsce, więc nie warto spierać się z Francją