Autor: Agnieszka Cianciara
KOMENTARZ dr Agnieszka Cianciara Collegium Civitas Zgodnie z Traktatem z Lizbony (art. 4 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej) energia należy […]
KOMENTARZ Agnieszka Cianciara Centrum Europejskie Natolin MFW oczekuje od Ukrainy reformy budżetu państwa, między innymi poprzez urealnienie cen […]
Biznes Alert: Ukraińska Rada Ministrów oświadczyła dzisiaj że jest gotowa przyjąć status obserwatora w Unii Celnej z Rosją. Jak to się ma do […]