Autor: Aleksander Zawisza
Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój odbył się panel pt. Wizja ciepłownictwa 2030, którego uczestnicy rozmawiali o przyszłości tego […]
Wszystkich powinna obejmować porządna regulacja dotycząca przeprowadzenia inwestycji liniowych i to nie tylko gazowych, ale także […]
– Próbujemy jednocześnie uwolnić rynek gazu i realizować biegunowo odmienne cele: wyciągnąć od PGNiG podatek od wydobycia kopalin i […]