Autor: Dominik Smyrgała
Znaczna część sieci gazowej w Polsce jest przestarzała, dlatego wymaga natychmiastowej modernizacji. W ciągu najbliższej dekady konieczne mogą […]
Z powodu niższych kosztów pozyskania gazu, dobrych wyników z jego sprzedaży oraz trwającej restrukturyzacji Grupa PGNiG wypracowała w ub.r […]
Polakom brakuje wiedzy o energetyce, przez co łatwo ulegają fałszywym argumentom związanym z bezpieczeństwem energetycznym lub unijnymi […]
– Polska już jest w pułapce średniego dochodu. Nasza gospodarka jest imitacyjna i zbliżamy się do granic możliwości rozwoju […]
PGNiG rozpoczyna program efektywności operacyjnej, który ma zmniejszyć koszty spółki nawet o miliard złotych. To niezbędne, bo na rynku gazu […]
W rozmowie z Dariuszem Limanowskim z Wirtualnego Nowego Przemysłu, ekspert ds. energetyki i wykładowca Collegium Civitas dr Dominik Smyrgała […]
Spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG podpisały porozumienie o współpracy, które ma zwiększyć koordynację działań poszczególnych spółek […]
Rządowa strategia energetyczna określająca rozwój sektora energetycznego do 2030 roku jest bardzo kosztowna. Zdaniem Dominika Smyrgały, […]
Zadania związane z jego poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego będą priorytetem nowego ministra środowiska, Macieja Grabowskiego […]
KOMENTARZ Dr Dominik Smyrgała Kierownik Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo energetyczne: państwo, samorząd, biznes” Collegium Civitas […]
Po wejściu w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii, nad którą wciąż trwają prace rządu, prostym i tanim źródłem energii może […]
Polska musi wypracować model finansowania energetyki, który połączy zysk inwestorów oraz przystępne ceny dla odbiorców – uważa ekspert […]