Autor: Jan Stylinski
Rynek budowlany może wzrosnąć w tym roku nawet o ok. 8 proc. – prognozuje Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Barierą rozwoju może […]
Jesienna nowelizacja PZP miała zmienić sposób rozstrzygania przetargów publicznych. Tymczasem do KIO trafiło odwołanie w sprawie budowy […]
Zapowiada się dobry rok dla małych i średnich firm w branży budowlanej. Koniunkturę napędzą inwestycje w budownictwie mieszkaniowym […]
 ROZMOWA Jan Styliński Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. – Największym brakiem, którego doświadczyliśmy w minionych […]
– Największym brakiem, którego doświadczyliśmy w minionych latach, aż po dzień dzisiejszy to fakt, że administracja nie próbuje nawet […]
Minął rok od zorganizowanego przez nasz portal spotkania poświęconego organizacji przetargów publicznych dotyczących inwestycji […]
– Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok sprawie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które GDDKiA opublikowała odnośnie […]
ROZMOWA Z Janem Stylińskim, prezesem Polskiego Związku Pracodawców Budowlanych, rozmawia Maciej Pawlak
Już w poniedziałek publikujemy obszerny wywiad z prezesem Polskiego Związku Pracodawców Budowlanych Janem Stylińskim. Rozmowę przeprowadził […]
– Opóźnienia w oddawaniu kolejnych kilometrów dróg wynikają między innymi z problemów na jakie napotykają firmy budujące na zlecenie […]
Jak wynika z raportu „Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce”, przygotowanego przez firmę doradczą EY na zlecenie Polskiego Związku […]
W ciągu 22 miesięcy zostanie dokończona budowa 40-kilometrowego odcinka A1 między Strykowem a Tuszynem. GDDKiA ogłosiła trzy przetargi na […]
Polimex-Mostostal nie dokończy budowy odcinków autostrad A1 koło Łodzi i A4 – k. Rzeszowa oraz drogi ekspresowej S69. GDDKiA winą za to […]
– Oceniając rok 2013 z perspektywy sytuacji branży budowlanej nie sposób niestety wykazać się optymizmem. Był to bowiem rok kontynuacji […]
Generalna Dyrekcja przeszła do kolejnego etapu mającego wprowadzić zmiany w zamówieniach publicznych. Są to rozmowy z wykonawcami. Inwestor […]