Autor: Janusz Gajowiecki
– Kierunek rozwoju krajów azjatyckich, zwłaszcza Chin, jest łatwy do przewidzenia. Ekspansja ekonomiczna w sektorze energetyki wiatrowej to […]
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) odniosło się do afery wiatrakowej. Stworzyło pięć wartości, które powinny przyświecać […]
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) twierdzi, że przedłużenie mrożenia cen energii stworzy barierę w rozwoju odnawialnych […]
– Liberalizacja ustawy odległościowej musi zawierać zapis minimalnej odległości na poziomie 500 metrów. Nowych inwestycji wiatrowych w […]
– Każda ingerencja w szeroko konsultowane i zaakceptowane przez stronę rządową i samorządową 500 metrów w ustawie odległościowej […]
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) domaga się rewizji rozporządzenia cenowego do ustawy mającej promować morskie farmy wiatrowe.
Jednogłośne uchwalenie tzw. ustawy offshore przez sejmową Komisję do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych to dopiero początek drogi […]