Autor: Jarosław Dąbrowski
– Kompetencje wybranego partnera muszą wpisywać się w nasze długofalowe plany rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Rozmowy trwają cały […]
W pierwszej połowie tego roku przychody 9 największych polskich spółek budowlanych notowanych na giełdzie były o 6 proc. wyższe niż rok […]
Przyszły kształt miksów energetycznych w UE, budowa Unii Energetycznej oraz rozwój rynków energii i gazu w Europie w kontekście sytuacji na […]
Poprawiająca się sytuacja finansowa firm budowlanych wskazuje na pierwsze symptomy wychodzenia branży z kryzysu., z którym zmagała się w latach […]