Dybowski: Orlen chce wyłonić partnera przy offshore do końca roku (ROZMOWA)

4 września 2020, 07:31 Energetyka

– Kompetencje wybranego partnera muszą wpisywać się w nasze długofalowe plany rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Rozmowy trwają cały czas. Liczymy, że proces wyboru partnera branżowego zostanie zakończony jeszcze w tym roku – mówi Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy PKN Orlen do spraw energetyki, w rozmowie z BiznesAlert.pl.

Jarosław Dybowski. Grafika: BiznesAlert.pl
Jarosław Dybowski. Grafika: BiznesAlert.pl

BiznesAlert.pl: Energetyka ma stać się obok rafinerii i petrochemii trzecią odnogą działalności PKN Orlen. Czy w polskich warunkach sektor elektroenergetyki może być dochodowy?

Jarosław Dybowski: Sektor energetyki jest dochodowy już dzisiaj. Kluczowe pytanie z punktu widzenia PKN Orlen jako inwestora, to w jaki sposób dochodowość ta będzie się zmieniać w przyszłości. Branża energetyczna musi się rozwijać, bez niej gospodarka nie istnieje. Jednak nie wszystkie segmenty tej branży będą rosnąć. PKN Orlen stawia na rozwój energetyki zero- i niskoemisyjnej bo jesteśmy przekonani, że to jest przyszłość energetyki. Nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie.

PKN Orlen po przejęciu Energi zdecydował się na przestawienie projektu Elektrowni Ostrołęka C z węgla na gaz. Jak przebiegają rozmowy z dotychczasowym wykonawcą tego bloku, a więc firmą GE? Czy PKN Orlen i Energa unikną konsekwencji związanych z przesunięciem oddania mocy do systemu zgodnie z umową mocą podpisaną z PSE?

Prowadzone są rozmowy techniczne i komercyjne w sprawie konwersji aktywów węglowych na gazowe. Określone zostały parametry brzegowe CCGT, które opisują obowiązki wynikające ze zobowiązań zawartych z PSE.

PKN Orlen chce rozwijać morskie farmy wiatrowe i w tym celu rozmawia z partnerami. Ma być ich ok. dziesięć. Kiedy zostanie przedstawiony partner Orlenu przy tym projekcie? Dlaczego rozmowy się przedłużają?

Budowa morskiej farmy wiatrowej to skomplikowane i kosztowne przedsięwzięcie, dlatego z tak dużą rozwagą chcemy wybrać inwestora. Dostaliśmy atrakcyjne oferty i chcemy mieć pewność, że pozyskujemy partnera z doświadczaniem i know-how, które zapewni nam oczekiwane wsparcie w całym procesie inwestycyjnym. Mówimy tu o szerokiej współpracy, kompetencje wybranego partnera muszą wpisywać się w nasze długofalowe plany rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Rozmowy trwają cały czas. Liczymy, że proces wyboru partnera branżowego zostanie zakończony jeszcze w tym roku.

Trwa wyścig z czasem związany z przyjęciem ustawy offshore. Czy ten temat pojawia się w rozmowach z inwestorem?

Prowadzony przez nas proces wyboru partnera branżowego dotyczy długofalowych planów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej zatem rozmowy z potencjalnymi partnerami mają bardzo szeroki i kompleksowy charakter. Podobnie jak pozostali deweloperzy i branża, liczymy że ustawa zostanie wkrótce przyjęta.

Po oddaniu do użytku farmy wiatrowej w Przykonie, PKN Orlen oraz Energa zapowiedziały kolejne projekty OZE, w tym także akwizycje. Czy należy spodziewać się kolejnych przejęć projektów OZE jeszcze w tym roku? Czy w grę wchodzi fotowoltaika?

Zgodnie z obecnymi trendami rynkowymi oraz postępującymi zmianami w otoczeniu makroekonomicznym PKN Orlen wspólnie z Energą dążą do powiększenia portfela wytwórczego z OZE, w szczególności wiatru i PV. Cel ten jest realizowany zarówno poprzez działania akwizycyjne oraz rozwój projektów własnych. Jest to proces długotrwały, w którym skupiamy się na wyborze najlepszych dostępnych możliwości -rynkowych, nie tylko na szybkiej finalizacji danej transakcji. Tym samym, terminy realizacji poszczególnych projektów zależą od fazy ich zaawansowania, tempa procedowania oraz innych uwarunkowań zewnętrznych. Oczekujemy, że na przestrzeni najbliższych kwartałów i lat portfel odnawialnych aktywów wytwórczych PKN Orlen i Energi będzie się regularnie powiększał.

Rozmawiał Bartłomiej Sawicki