Autor: Konrad Szymański
Poseł do Parlamentu Europejskiego Konrad Szymański (ECR) przekonuje, że tylko sankcje energetyczne mogą zadziałac na Rosję, która wczoraj […]
Decyzja KE w sprawie gazociągu OPAL będzie testem jedności w europejskiej polityce energetycznej. Może ona bowiem wzmocnić pozycję Gazpromu w […]
ROZMOWA O nowych założeniach polityki klimatycznej Unii Europejskiej z posłem do Parlamentu Europejskiego Konradem Szymańskim (Europejscy […]
ROZMOWA Z Konradem Szymańskim, posłem do Parlamentu Europejskiego (PiS) o backloadingu rozmawia Teresa Wójcik TW: We wczorajszym wystapieniu w PE […]
Na wniosek posłów PiS grupa konserwatywna w Parlamencie Europejskim (EKR) zgłosiła we wtorek formalny sprzeciw wobec przyspieszonej ścieżki […]
“Po wprowadzeniu poprawek promowanych przez Zielonych i europejską centrolewicę proponowane rozwiązania nie są  ani realistyczne, ani […]
ROZMOWA Z Posłem do PE Konradem Szumańskim (PiS) o projekcie nowego Pakietu Klimatyczno-Energetycznego rozmawia Teresa Wójcik
Komisja Przemysłu Parlamentu Europejskiego poparła dziś sprzeciw wobec zawieszenia aukcji pozwoleń na emisję CO2 (tzw. backloading). Sprzeciw […]
Wczoraj Komisja Europejska ogłosiła nowy pakiet klimatyczny. Zamierza zaostrzyć politykę klimatyczną po roku 2020. „Komisja Europejska nie […]
“To sukces, że odrzuciliśmy najbardziej radykalne propozycje zaostrzenia polityki klimatycznej, ale wynik dzisiejszych głosowań pozostaje […]
“Przez ostatnie lata zebraliśmy unikalne doświadczenie związane z funkcjonowaniem polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej […]
“Europejska produkcja jest niskoemisyjna, ale nasza konsumpcja już nie tak bardzo. Kraje o bardzo niskich emisjach – jak Szwecja, czy […]
“Porozumienie polityczne w sprawie unijnej polityki klimatycznej i energetycznej zakładało równowagę między wzrostem bezpieczeństwa […]
– W Europie problem pozyskiwania gazu łupkowego wciąż funkcjonuje na poziomie badań, poszukiwań czy snucia teorii. Do opinii publicznej […]
“Biurokratyczne zawyżanie cen emisji CO2 uderza we wszystkie branże energochłonne w Europie. Parlament uznając prawo Komisji Europejskiej […]