Autor: Maciej Stryjecki
Chcielibyśmy skorzystać z krajowych portów i prowadzimy dialog z ich przedstawicielami. Podstawowe pytanie, czy nasze porty będą gotowe na czas, […]