Autor: Michał Kurtyka
Podczas spotkania EU Battery Alliance 12 lutego 2018 r. przedstawiciele państw członkowskich UE rozmawiali na temat możliwości zacieśnienia […]
– Elektromobilność to nowy wymiar bezpieczeństwa, rozumianego szeroko jako bezpieczeństwo energetyczne, ekonomiczne i społeczne. To także […]
W Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja poświęcona rozwojowi elektromobilności w Polsce z udziałem prezydenta RP. Głos zabrał […]
– Budujemy trzecią trasę. Łączy ona polskie wybrzeże, przez Słowację, Węgry z południem – ogłosił minister Naimski. – To krok […]
Zgodną decyzją państw członkowskich Polska została wybrana na lidera Regionalnej Grupy Ryzyka, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa […]
– Polska chce rozwijać i wspierać własne start-upy technologiczne, które będą dostarczać rozwiązania dla sektora energii, w tym dla […]
Wiceminister energetyki ogłosił koniec konsultacji ustawy o elektromobilności. Mówi o planie A i B rozwoju infrastruktury oraz o mechanizmach […]
Nie ma żadnych prawnych podstaw do twierdzeń, że prawo UE, w tym w szczególności tzw. III pakiet energetyczny, nie powinny być stosowane wobec […]
Polski rząd w ciągu kilku dni przedstawi argumenty prawne dotyczące projektu Nord Stream 2. Potwierdzą one konieczność zastosowania do tego […]
Nowy niemiecki rząd, bez socjaldemokratów, może skorygować stanowisko wobec Nord Stream 2 – ocenia Wiceminister Energii, Michał Kurtyka w […]
– Dialog z europejskimi partnerami to ważny element prowadzenia polityki energetycznej państwa – podkreślił wiceminister energii […]
Parlament Europejski 12 września 2017 r. przyjął rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa dostaw gazu. Dokument wprowadza obowiązek […]
Projekty ustaw o elektromobilności i rynku mocy częściowo się uzupełniają, mimo że powstają niezależnie – ocenił wiceminister energii […]
W Polsce większość społeczeństwa wciąż jest przywiązana do posiadania samochodu. Na Zachodzie auto przestaje być wyznacznikiem statusu […]
Rozwój elektromobilności to nie tylko wyzwania, ale i szanse dla firm energetycznych. Rozwój elektromobilności będzie połączony też ze […]