Autor: Michał Paca
Czy rozdzielenie domowych odpadów na 5 pojemników i 62 wskazówki jak z nich korzystać przybliży nas do zwiększenia poziomów recyklingu? […]
– Według mnie wizja rolnictwa przyszłości, to nie jest rolnictwo, które będzie oparte na wielkoobszarowych gospodarstwach. To jest rolnictwo, […]
KOMENTARZ Michał Paca Ekspert gospodarki odpadami, prezes Ziemia Polska Sp. z o.o oraz Bioodpady.pl, www.sortowniaopinii.pl Jeżeli sprawimy, że […]