Autor: Piotr Wołejko
Według danych Ministerstwa Gospodarki w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) realizowanych jest 48 przedsięwzięć, a 116 projektów jest […]
Rada Ministrów formalnie przyjęła projekty ustaw dotyczących gazu łupkowego jeszcze w marcu, jednak dopiero teraz skierowano je do Sejmu.
– Wchodząca w życie 16 kwietnia nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, podwyższająca z 14 tys. euro do 30 tys. euro wartość […]
Rada Ministrów, po blisko 2,5 roku od rozpoczęcia konsultacji, przyjęła projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii.