Autor: Waldemar Szulc
Zdając sobie sprawę z tego, że odpowiedzialność za zaopatrzenie w energię i ciepło spoczywa na państwie, a częściowo również […]
– Nawet w najbardziej optymistycznych scenariuszach, dostawy energii z zagranicy mogą pokryć tylko 15 proc. krajowego zapotrzebowania […]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz Szczecińska Energetyka Cieplna uzgodniły zapisy umowy na dostawę ciepła i mocy dla Szczecina.