Autor: Waldemar Szulc
Zdając sobie sprawę z tego, że odpowiedzialność za zaopatrzenie w energię i ciepło spoczywa na państwie, a częściowo również […]