Szulc: PGE GiEK i SEC porozumiały się w sprawie dostaw ciepła dla Szczecina

30 kwietnia 2015, 08:44 Energetyka

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz Szczecińska Energetyka Cieplna uzgodniły zapisy umowy na dostawę ciepła i mocy dla Szczecina.

Elektrownia Pomorzany

W poniedziałek 27 kwietnia br. zakończyły się prace nad umową na dostawę ciepła i mocy w latach 2016 – 2019 dla miasta Szczecina. PGE GiEK oraz Szczecińska Energetyka Cieplna uzgodniły ostatecznie warunki współpracy na kolejne cztery lata.

Kluczowym uzgodnieniem między stronami jest ustalenie zasad pracy Elektrowni Pomorzany w sposób umożliwiający przeprowadzenie kompleksowej modernizacji, a także budowy niezbędnych instalacji podwyższających standardy ochrony środowiska. Dzięki temu praca zmodernizowanej Elektrowni Pomorzany zostanie wydłużona o kolejne 20 lat.

– To bardzo ważna chwila dla mieszkańców Szczecina. Zainicjowane przez PGE rozmowy mające na celu wypracowanie zasad współpracy z SEC przyniosły zamierzony efekt. Dzięki temu, opalana biomasą Elektrownia Szczecin oraz Elektrownia Pomorzany będą w długiej perspektywie zapewniały stabilne dostawy ciepła wytwarzanego w wysokosprawnej kogeneracji, czyli w sposób możliwie najbardziej efektywny i ekologiczny, na warunkach uwzględniających interes ekonomiczny odbiorców – powiedział Waldemar Szulc, wiceprezes zarządu ds. wytwarzania PGE GiEK.

– Cieszę się, że po wielu latach różnic zdań dotyczących współpracy w zakresie wytwarzania ciepła w Szczecinie będziemy mogli podpisać umowę na najbliższe 4 lata. Fakt ten daje nadzieję, że równie konstruktywnie i z troską o dobro mieszkańców podejdziemy do rozwiązania problemu ogrzewania Szczecina po roku 2020. Liczę na to, że uda nam się to poprzez realizację wspólnego projektu źródła ciepła – powiedział Mariusz Majkut,prezes zarządu Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.
PGE GiEK oraz SEC zapewniły, że po podpisaniu umowy będą kontynuowały dialog mający na celu wypracowanie skoordynowanej koncepcji zapewniającej optymalny sposób realizacji dostaw ciepła dla Szczecina w perspektywie po 2020r.

Przypominamy, że na dzisiaj (30 kwietnia) zaplanowano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, które ma podjąć decyzję w sprawie inwestycji w Elektrowni Pomorzany. W elektrowni w latach 2015-2019 ma zostać przeprowadzona modernizacja dwóch bloków, obejmie ona budowę instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, zabudowę szczytowych wymienników ciepłowniczych oraz stacji dystrybucji suchego popiołu, a także realizację dodatkowych inwestycji modernizacyjno-odtworzeniowych i remontów kapitalizowanych. Celem tych inwestycji jest dostosowanie mocy wytwórczych Elektrowni Pomorzany do przewidywanych wymagań środowiskowych wynikających z dyrektywy IED i konkluzji BAT.

Źródło: CIRE.PL