Autor: Witold Szwagrun
– Wojna w Ukrainie pokazuje, że w obliczu zagrożenia kluczową rolę odgrywa bezpieczeństwo na poziomie lokalnym. Ukraina podkreśla […]
– Rosyjska agresja na Ukrainę, która rozpoczęła się w lutym 2022 roku pokazuje zarówno porażkę niemieckiej Ostpolitik (polityki […]
– Dostrzegam zdecydowany nacisk na odnowienie amerykańskich wpływów w świecie w zakresie energetyki jądrowej i to nie tylko tej […]
Utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa jak nigdy uzależnione jest od obecności Sił Zbrojnych na morzu […]
Wytwórcy energii z coraz większym zniecierpliwieniem czekają na decyzję prezesa URE dotyczącą świadectw pochodzenia dla energii wytworzonej w […]