Autor: Witold Szwagrun
Wytwórcy energii z coraz większym zniecierpliwieniem czekają na decyzję prezesa URE dotyczącą świadectw pochodzenia dla energii wytworzonej w […]