Autor: Zbigniew Klepacki
Sprawy  dotyczące  sieci  transportowych, transportu kolejowego oraz utrudnień w przewozie towarów do Federacji Rosyjskiej były  m.in […]
Polski transport musi być coraz bardziej wolnorynkowy – przekonuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew […]
O sytuacji polskich przewoźników drogowych po nałożonym przez Rosję embargu na produkty rolno-spożywcze  rozmawiano podczas posiedzenia Rady […]
Celem konferencji „Kolej, a gospodarka”, było pokazanie transportu kolejowego w kontekście całej gospodarki. Wśród poruszanych na […]
– Doświadczenie i wiedza nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP S.A. wzmocnią proces tworzenia sprawnej i nowoczesnej kolei w Polsce […]