Klepacki: Ryszard Petru wzmocni PKP S.A.

14 lutego 2014, 10:28 Infrastruktura
Zbigniew Klepacki

– Doświadczenie i wiedza nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP S.A. wzmocnią proces tworzenia sprawnej i nowoczesnej kolei w Polsce. PKP S.A muszą się zmieniać, dlatego tak ważne jest, aby przy tych działaniach obecni byli ludzie, którzy uczestniczyli w wielu takich procesach, potrafią je dobrze określić i nadzorować – powiedział Zbigniew Klepacki, wiceminister infrastruktury i rozwoju, odpowiedzialny za transport kolejowy.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U Nr 84, poz. 948, z późn. zm.) PKP S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Minister Infrastruktury i Rozwoju, jako minister właściwy ds. transportu reprezentuje Skarb Państwa w PKP S.A., pełniąc funkcję Walnego Zgromadzenia PKP S.A.

***

Ryszard Petru jest przewodniczącym Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Od grudnia 2011 roku był partnerem PwC w Polsce odpowiedzialnym za sektor małych i średnich przedsiębiorstw w ramach działu Doradztwa Biznesowego. Wcześniej pracował jako dyrektor zarządzający kierujący pionem analiz, strategii i relacji inwestorskich w PKO BP, a także pełnił funkcję dyrektora BRE Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego. Jednocześnie był głównym ekonomistą banku odpowiedzialnym za badania makroekonomiczne dla potrzeb całego banku. W latach 2004-2008 zajmował stanowisko Głównego Ekonomisty Banku BPH, w którym był odpowiedzialny za prowadzenie badań i analiz makroekonomicznych polskiej gospodarki.

W latach 2001-2004 pracował jako ekonomista ds. Polski i Węgier w Banku Światowym, gdzie zajmował się zagadnieniami makroekonomicznymi, w szczególności zaś reformą finansów publicznych, polityką regionalną i klimatem inwestycyjnym. Doradzał w zagadnieniach związanych z reformami emerytalnymi i finansami publicznymi w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej.

W latach 1997 – 2000 był doradcą Leszka Balcerowicza, wiceprezesa Rady Ministrów i ministra finansów. Zajmował się reformą emerytalną i tworzeniem nowego systemu emerytalnego. Pracował również nad reformą finansów publicznych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej.

Felietonista Dziennika Gazety Prawnej oraz tygodnika Rzeczpospolita, autor bloga poświęconego bieżącym zagadnieniom gospodarczym Polski i świata.