Autor: Zdzisław Krasnodębski
Projekt nowelizacji rozporządzeń gazowych w celu ustanowienia obowiązku magazynowania gazu ziemnego jest przedmiotem przyśpieszonej ścieżki […]
Pojawiają się postulaty, że w związku z pandemią koronawirusa powinniśmy dokonać rewizji celów klimatycznych i Europejskiego Zielonego Ładu, […]
Komisja Europejska zapowiedziała w połowie marca, że przeznaczy 980 mln euro na dofinansowanie projektów wspólnego zainteresowania (PCI) […]
Nowelizacja dyrektywy gazowej, która dotyczy gazociągu Nord Stream 2, została złagodzona wobec tego, co proponowały Komisja Europejska i […]
W ostatni piątek Rada nagle przyśpieszyła prace nad dyrektywą gazową. Po prawie rocznym milczeniu ze strony państw członkowskich  prezydencja […]
Przyjęte przez państwa członkowskie stanowisko ws. dyrektywy gazowej jest słabsze niż pozycja Parlamentu Europejskiego i budzi duże […]
– Obecnie skuteczne zatrzymanie Nord Stream 2 możliwe jest tylko przez sankcje amerykańskie. Niestety Niemcy „ubezwłasnowolniły” […]
– Dekarbonizacja czeka Europę prędzej czy później. Powrót do węgla wymusiłby na Unii Europejskiej tylko generalny „blackout” – […]
Musimy robić wszystko, by ograniczyć uzależnienie państw UE od rosyjskich surowców energetycznych; głosowanie komisji przemysłu PE ws […]
– Istnieje poważna szansa, że uda się Nord Stream 2 zatrzymać, a przynajmniej unieszkodliwić. Komisja Europejska wspiera nasze projekty […]
– Nord Stream 2 to test dla Unii Europejskiej. Jego realizacja, jeśli rzeczywiście miałoby do niej dojść pokazałaby, że „wszystkie […]