Azoty mówią „nie” Orlenowi w sprawie przejęcia Puław

20 listopada 2023, 17:45 Alert

Zarząd Grupy Azoty uznał potencjalną sprzedaż zakładów w Puławach na rzecz Orlenu za „niezasadną” i rozpoczyna rozmowy na temat zatrzymania przygotowań do tej transakcji.

Instalacje produkcyjne w Grupie Azoty Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. Źródło: Wiki Commons, Kowal kowal
Instalacje produkcyjne w Grupie Azoty Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. Źródło: Wiki Commons, Kowal kowal

Azoty podają, że ich zarząd podjął uchwałe o zaprzestaniu działań zmierzających do potencjalnej akwizycji zakładów azotowych w Puławach, bo uznał ich sprzedaż na rzecz Orlenu za „niezasadną”. – Wpływ na przedmiotową decyzję miała m.in. koncepcja budowy wartości Grupy Kapitałowej, przygotowana przez niezależnego doradcę, a także rekomendacja Komitetu Sterującego Projektem – czytamy w komunikacie Azotów.

Zakończone przez zewnętrzną firmę doradczą analizy, uwzględniające uwarunkowania rynkowe i płynące z nich jednoznaczne rekomendacje o charakterze strategicznym, nie dają podstaw do kontynuowania rozmów dotyczących potencjalnej akwizycji Grupy Azoty Puławy przez Orlen – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty.

Orlen zadeklarował w czerwcu gotowść do przejęcia zakładów w Puławach podpisując list intencyjny dotyczący oceny due dilligence takiej transakcji we współpracy z Azotami.

Grupa Azoty / Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Wrogie czy przyjazne przejęcie Azotów przez Orlen?