Badanie: Globalny podatek od CO2 byłby dobry dla gospodarki i obniżyłby emisje o 12 procent

6 listopada 2021, 10:00 Alert
Zanieczyszczenia, emisje, dym
Komin. Fot. Wikimedia Commons

Gdyby przedsiębiorstwa emitujące dwutlenek węgla na całym świecie musiały za to płacić, skorzystałaby na tym cała gospodarka – wynika z badania firmy doradczej PwC i Światowego Forum Ekonomicznego. Wynika z niego, koszt emisji CO2 byłby niższy niż koszt niekontrolowanej zmiany klimatu.

Jak miałby funkcjonować globalny podatek od emisji CO2?

Obowiązująca na całym świecie cena emisji dwutlenku węgla zmniejszyłaby globalne emisje gazów cieplarnianych o dwanaście procent kosztem mniej niż jednej setnej produktu krajowego brutto wytworzonego na całym świecie. Z raportu wynika, że ​​koszt globalnych opłat od CO2 byłyby znacznie niższe niż straty gospodarcze, które wynikałyby z narastającego kryzysu klimatycznego. – Ustalenie globalnej ceny emisji CO2 może wnieść znaczący wkład w walkę z globalnym ociepleniem poprzez przyspieszenie redukcji emisji. Odkryliśmy, że można to zrobić bez poważnych szkód ekonomicznych w źródłach utrzymania i gospodarce, nawet jeśli skutki były nieco nierównomierne na całym świecie. Koszty dla społeczeństwa i gospodarki w przypadku braku działań są znacznie wyższe – powiedział Bob Moritz, prezes PwC. Według raportu dochód z obowiązkowej opłaty za tonę CO₂ można wykorzystać na wsparcie gospodarstw domowych lub inwestycje w zielony przemysł, który pomaga zmniejszyć emisje, jednocześnie tworząc miejsca pracy i wzrost gospodarczy.

Raport przedstawia skutki propozycji „korytarza cenowego dla CO2”, którą Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) przedstawił na początku roku. Zgodnie z rozporządzeniem MFW cena emisji CO2 byłaby zmienna: firmy z krajów o wysokich średnich dochodach musiałyby zapłacić 75 dolarów za tonę uwolnionego dwutlenku węgla. Dla firm w krajach o średnich dochodach koszt wyniósłby 50 dolarów za tonę. W krajach o niskich dochodach cena CO2 powinna spaść do 25 dolarów za tonę. Cena emisji dwutlenku węgla w różnych regionach świata wynosi obecnie od 0 do około 137 dolarów za tonę ekwiwalentu CO2. Na przykład Bank Światowy oferuje przegląd instrumentów wyceny CO2, które zostały wprowadzone do tej pory. Najwyższe podatki są płacone w Szwecji. W Niemczech cena CO2 wynosi obecnie równowartość 29 dolarów amerykańskich, a do 2025 roku opłata powinna osiągnąć wartość 55 euro za tonę. Obecnie nie ma podatku od emisji CO2 m.in. w USA.

Dla firm działających na arenie międzynarodowej taniej jest przenieść działalność, która wiąże się z dużymi emisjami CO2 do krajów, gdzie nie jest to opodatkowane. Gdyby wszystkie państwa miały uczestniczyć w systemie cen emisji CO2, według obliczeń Światowego Forum Ekonomicznego i firmy konsultingowej PwC, byłoby bardzo niewiele „przesunięć emisji CO2” przez firmy, nawet po niższych cenach w krajach o niższych średnich dochodach. Wraz z propozycją MFW redukcja globalnych emisji gazów cieplarnianych powinna zostać przyspieszona do 2030 roku, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 do maksymalnie znacznie poniżej 2 stopni w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej – zgodnie z paryskim porozumieniem klimatycznym z 2015 roku. Børge Brende, przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego, określił wyniki nowego raportu jako „niezwykle pozytywne”. Zaznaczył jednak, że jest to teraz przede wszystkim kwestia współpracy między rządami i firmami w sektorze prywatnym w celu promowania cen emisji CO2, a tym samym redukcji emisji.

Spiegel/Michał Perzyński

Fedorska: Podatek od emisji CO2 dzieli Niemców w kampanii wyborczej