Nie tylko Baltic Pipe. Magazyny energii także będą chronić region przed Rosją

8 grudnia 2017, 18:30 Energetyka
gaz03
fot. PSG

Podczas III Forum Przemysłowego w Karpaczu dr Krzysztof Księżopolski przedstawił wyniki gry strategicznej, która pokazała w jaki sposób Europa może reagować na wyzwania dla bezpieczeństwa dostaw surowców i energii.

Badacze skupili się w grze na obszarze pomiędzy Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Celem była weryfikacja modeli bezpieczeństwa energetycznego państw europejskich oraz wychwycenie zmian jakościowych płynących ze środowiska wewnętrznego, jak i otoczenia międzynarodowego, które mogą wpływać na stan tego bezpieczeństwa.

Autor gry opisał dwa scenariusze przedstawione jej uczestnikom. Pierwszy zakłada wojnę domową w Rosji w 2022 roku. – Rosja przestaje eksportować węglowodory. Zmienna to stabilizacja w 2024 roku po której Rosja zaprasza do sektora energetycznego inwestorów z Zachodu. Kluczowym pytanie było, czy biznes europejski będzie zainteresowany inwestycjami – ocenił naukowiec.

Drugi scenariusz zakłada, że ukończone są gazociągi Nord Stream 2 (Niemcy-Rosja) i Baltic Pipe (Polska-Dania-Norwegia), ale pojawia się zmiana technologiczna w postaci magazynów energii, które mogą być powszechnie stosowane jako stabilizatory energetyki odnawialnej.

– Stwierdziliśmy, że efektywny ekonomicznie i technicznie sposób magazynowania energii elektrycznej jest kluczowym czynnikiem w układzie geopolitycznym oraz geostrategicznym w Unii Europejskiej. Zmienia otoczenie zewnętrzne i znaczenie dostawców węglowodorów – powiedział autor gry. – Po 2022 roku państwa Grupy Wyszehradzkiej, a także inne spoza Unii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie postrzegają już gazu z Rosji jako zagrożenie. Dlatego dokończenie infrastruktury umożliwiającej realizację tego scenariusza jest kluczowe.

– Kolejny wniosek, to że Norwegia nie będzie w stanie sama zrealizować zapotrzebowania na gaz w Europie. Może jedynie wpłynąć na zmianę cen. Będzie za to następować substytucja i trwałe zastąpienie dostaw z Rosji. Mimo to większość uczestników gry spodziewa się problemów z dostawami węglowodorów z tego kierunku. To kolejna przesłanka za uniezależnieniem się – wyliczał Krzysztof Księżopolski.

– W każdym ze scenariuszy wygranym jest Norwegia. Ona albo będzie eksportować gaz, albo stanie się motorem finansowym w oparciu o fundusz państwowy na rzecz modernizacji Europy Środkowo- Wschodniej – powiedział podczas prezentacji na temat gry. Uczestnicy eksperymentu rekomendują inwestycje w magazyny energii. – Z punktu widzenia Trójmorza są one bardziej istotne, niż dla Unii Europejskiej, bo dla nas to kwestia bezpieczeństwa – sugerował autor badania.