Baltic Pipe: Oprócz badania rynku spotkania informacyjne

6 czerwca 2017, 14:53 Alert

Operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego – spółki GAZ-SYSTEM i Energinet, uruchamiają Wiążącą Procedurę Open Season dla projektu Baltic Pipe.

Regulamin procedury Open Season dla projektu Baltic Pipe wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami jest dostępny pod poniższymi adresami internetowymi:

Cele procedury Open Season

Energinet i GAZ-SYSTEM zapraszają wszystkich uczestników rynku do wzięcia udziału w procedurze Open Season 2017, która umożliwia składanie wiążących ofert na nowe zdolności przesyłowe w ramach planowanego projektu Baltic Pipe.

Celem niniejszej procedury jest określenie, czy istnieje wystarczające zapotrzebowanie rynkowe na utworzenie infrastruktury gazociągów kopalnianych i przesyłowych pozwalającej na przesył gazu z Norwegii do Polski przez Danię lub z Polski do Danii.

Studium wykonalności dotyczące punktu połączenia międzysystemowego Baltic Pipe Polska – Dania dowodzi, że projekt jest wykonalny i mógłby przynieść korzyści społeczne i gospodarcze Danii i Polsce pod warunkiem pojawienia się zapotrzebowania rynkowego. Studium wykonalności było współfinansowane przez Komisję Europejską w ramach Programu CEF (Connecting Europe Facility, Program „Łącząc Europę”).

W związku z powyższym Energinet.dk i GAZ-SYSTEM S.A. postanowili przeprowadzić procedurę Open Season 2017 celem ustalenia i potwierdzenia długoterminowego zapotrzebowania uczestników rynku.

Dwie fazy Open Season 2017

Open Season 2017 będzie prowadzony w dwóch Fazach: Faza 1 i Faza 2.

Faza 1 procedury Open Season 2017 rozpocznie się z dniem 6 czerwca 2017 r. i zostaje uruchomiona z chwilą publikacji Regulaminu Open Season 2017 i innych dokumentów związanych z Procedurą. Zgodnie z przewidywanym harmonogramem Fazy 1 uczestnicy rynku będą mieli możliwość złożenia Zamówienia w sprawie zapewnienia realizacji zdolności przesyłowej nie później niż do 25 lipca 2017 r.

Jeżeli uczestnicy rynku złożą w ramach Fazy 1 oferty na wystarczającą przepustowość, operatorzy systemów przesyłowych przystąpią do realizacji projektu Baltic Pipe w ramach Szybkiej Ścieżki Projektu w celu rozpoczęcia świadczenia usług przesyłu gazu od 1 października 2022 r.

Przewidywana data rozpoczęcia Fazy 2 procedury Open Season to 5 września 2017 r. W Fazie 2 uczestnicy rynku będą mogli złożyć ostateczną ofertę dotyczącą alokacji zdolności przesyłowych w ramach Open Season 2017.

*Nota prawna: Ogólny harmonogram OS 2017 może ulec zmianie. Zmiany mogą nastąpić w szczególności, jeżeli całkowita Przepustowość OS 2017 wnioskowana w Ofertach w ramach Fazy 1 będzie niewystarczająca do realizacji Szybkiej Ścieżki Projektu, co będzie oznaczać konieczność wprowadzenia zmian do założeń projektu Baltic Pipe.

Zaproszenie do udziału w spotkaniach informacyjnych

Energinet i GAZ-SYSTEM S.A. pragną zaprosić wszystkich uczestników rynku do wzięcia udziału w jednym z dwóch planowanych spotkań informacyjnych.

Pierwsze ze spotkań odbędzie się w Stavanger w Norwegii 20 czerwca 2017 r. Bardziej szczegółowe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie. Drugie spotkanie odbędzie się w biurze Energinet w Ballerup 21 czerwca 2017 r. o godz. 10:30 CET (po południu odbędzie się jak zwykłe forum dla zleceniodawców usługi przesyłania dla Energinet).

W czasie spotkań informacyjnych będzie prezentowany projekt Baltic Pipe i zasady uczestnictwa w procedurze Open Season 2017.

Gaz-System