TAG: Energinet.dk
Firma A.Hak International poinformowała, że otrzymała kontrakt od duńskiego Energinet.dk na budowę lądowej części gazociągu Baltic Pipe […]
Dania wydała komplet zgód niezbędnych do budowy gazociągu Baltic Pipe. Uznała, że inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.
Prezes Gaz-Systemu zdradził jaka będzie rola nowych tłoczni zbudowanych przez Amerykanów na potrzeby gazociągu Baltic Pipe i nie tylko.
Duńska Agencja Ochrony Środowiska (Danish EPA) 12 lipca 2019 r. wydała dwie decyzje środowiskowe związane z lokalizacją gazociągu Baltic Pipe […]
Duńska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) udzieliła Energinet.dk i Gaz-System pozwolenia następującego po zakończonej ocenie oddziaływania na […]
Duńskie siły zbrojne podają, że na trasie gazociągu Baltic Pipe znajdują lub mogą znajdować się niewybuchy i amunicja z czasów II wojny […]
W kwietniu 2017 roku Energistyrelsen (ENS – Duńska Agencja Energii) opublikowała politykę energetyczną państwa do roku 2030[1] […]
Niemal jednogłośnie Sejm uchwalił w czwartek ustawę o ratyfikacji umowy z Danią ws. Baltic Pipe. Tylko dwóch posłów było przeciwnych, jeden […]
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie […]
W Danii rozpoczęły się konsultacje publiczne raportu oddziaływania na środowisko projektu Baltic Pipe. Pod koniec stycznia Duńska Agencja ds […]
2018 rok upłynął pod znakiem projektu Baltic Pipe. Wygląda na to, że tylko trudny do przewidzenia kryzys może zagrozić realizacji tego […]
Szczyt klimatyczny był okazją do podpisania umowy polsko-duńskiej o Baltic Pipe i podkreślenia jego znaczenia dla energetyki, ale i całej […]
Baltic Pipe przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw gazu oraz budowy zintegrowanego, konkurencyjnego rynku gazu w […]
Zapadły ostateczne decyzje inwestycyjne o powstaniu projektu Baltic Pipe, zarówno po stronie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i Królestwa Danii.
Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, farmy wiatrowe Vesterhav Syd i Vesterhav Nord, które u wybrzeży Danii postawi Vattenfall, będą […]