Niemcy zapewnią rury dla podmorskiego odcinka Baltic Pipe. Będą ważyć tyle, ile Wieża Eiffla

9 stycznia 2020, 12:15 Alert

Gaz-System podpisał umowę na dostawę rur dla podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe. Dostawcą będzie niemiecka firma Europipe GmbH. Niemcy dostarczą rury o średnicy nominalnej 900 mm w odcinkach o długości nominalnej 12,2 m.

Umowa na rury EuroPipe dla Baltic Pipe. Fot. Wojciech Jakóbik/BiznesAlert.pl

Rury dla Baltic Pipe jak Wieża Eiffla

Gazociąg Baltic Pipe ma powstać do października 2022 roku. Pozwoli na dostawy do 10 mld m sześc. rocznie z Norwegii przez Danię do Polski. Gaz-System ma wyłonić wykonawcę gazociągu. Miało się to stać na przełomie 2019 i 2020 roku. Gaz-System zapewnia, że zgodnie z harmonogramem budowa odcinka polsko-duńskiego ruszy „w tym roku”.

– Możemy na kolejnym etapie potwierdzić, że ta strategiczna inwestycja jest prowadzona zgodnie z harmonogramem i nic tej inwestycji, tak ważnej, nie jest w stanie zagrozić – zapewnił pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Członek zarządu Europipe Falko Schroetter zdradził, że 130 tys. ton rur dla Gaz-Systemu waży tyle, ile cała Wieża Eiffla.

Założenia umowy Gaz-System i Europipe

W ramach podpisanego kontraktu firma EuroPipe GmbH dostarczy rury o średnicy nominalnej 900 mm, które będą wykonane w  odcinkach o długości nominalnej 12,2 m.  Umowa obejmuje również rury o tej samej średnicy na krótki odcinek lądowy gazociągu do terminala odbiorczego. Zapewni również wszystkie uwzględnione w projekcie powłoki ochronne, które z jednej strony zabezpieczą gazociąg, a z drugiej zminimalizują jego oddziaływanie na otoczenie oraz środowisko naturalne.

Grubość stalowej ścianki gazociągu będzie wynosiła od 20,6mm do 23,8 mm. Gazociąg będzie też pokryty specjalną powłoką antykorozyjną o grubości 4.2 mm, która zabezpieczy go w czasie eksploatacji na dnie morza. Rurociąg  zostanie także zabezpieczony warstwą betonu o grubości 60-110 mm. Kontrakt obejmuje również tymczasowe magazynowanie wyprodukowanych rur oraz ich transport do miejsca odbioru przez wykonawcę robót budowlano-montażowych.

Gaz-System odebrał również projekt wykonawczy, który szczegółowo określa sposób ułożenia rurociągu na dnie morskim oraz odcinka łączącego rurociąg podmorski ze stacją zaworową.  Zawiera też m.in. raporty z przeprowadzonych analiz dotyczących zabezpieczenia rurociągu i jego stabilności na dnie Bałtyku.

W ramach opracowywania projektu wykonawczego wykorzystano również:

•             wyniki kompleksowej rocznej kampanii badań środowiska obejmującej całą trasę gazociągu. Posłużyły one też do przygotowania raportu oddziaływania na środowisko;
•             wyniki szczegółowego badania dna morskiego dla korytarza, w którym będzie układany rurociąg podmorski;
•             wyniki analizy ilościowej ryzyka oraz analiz ryzyka dla etapu budowy, a także dla fazy operacyjnej, aby zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa rurociągu podmorskiego w trakcie jego budowy oraz użytkowania.

Tak kompleksowo wykonany projekt umożliwia spełnienie wymogów bezpieczeństwa gazociągu podmorskiego oraz rozpoczęcie prac przygotowawczych do układania rurociągu.

Gaz-System/Wojciech Jakóbik

AKTUALIZACJA: 9 stycznia 2020 roku, godz. 14.00 – komunikat Gaz-System