font_preload
PL / EN
Alert 11 grudnia, 2018 godz. 18:30   
KOMENTUJE: Bartłomiej Sawicki

Kolejna umowa o Baltic Pipe podpisana. „To już nie projekt, a inwestycja”

Podpisanie Umowy miedzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki Podpisanie Umowy miedzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

W Katowicach odbyło się podpisanie umowy między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe.

Inwestycja, nie projekt Baltic Pipe

Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Lars Christian Lilleholt, Minister Energii, Klimatu i Usług Komunalnych Danii, podpisali umowę w sprawie projektu Baltic Pipe. Uroczystość odbyła się przy okazji szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach.

Naimski podziękował za współpracę stronie duńskiej przy inwestycji Baltic Pipe. – Przestał on być projektem, a stał się inwestycją. W życie wchodzi także odpowiedzialność finansowa – powiedział Naimski.

Zdaniem Larsa Christiana Lilleholta podpisane porozumienie dotyczące Baltic Pipe to wyraz bardzo dobrej współpracy obu stron przy tym projekcie. – Ta inwestycja da Polsce możliwość importu gazu z Norwegii –  duński minister.

Z kolei Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski powiedział, że ta umowa da Polsce bezpieczeństwo energetyczne i możliwość budowy energetyki gazowej, a to z kolei da szansę na budowę energetyki wiatrowej na morzu. – W tej dziedzinie Duńczycy są znani. Dziękujemy za to co jest, a korzyści mogą być jeszcze większe i czeka nas jeszcze dużo pracy  -powiedział.

Gaz-System operatorem gazociągu od wybrzeża Danii

Na podstawie zawartej umowy, część projektu Baltic Pipe, która będzie realizowana i finansowana przez polskiego operatora systemu przesyłowego gazowego, firmę Gaz- System, znajdzie się na terytorium Danii oraz w jej wyłącznej strefie ekonomicznej. Wymagane było określenie na poziomie umowy międzynarodowej statusu i prawnych ram  funkcjonowania tej części infrastruktury. Naimski precyzował, że Gaz–System będzie operatorem podmorskiego gazociągu od wybrzeża Danii i dalej w kierunku Polski.

Zawarcie umowy pomiędzy Polską i Danią zapewni, że operator polskiego systemu przesyłowego gazowego będzie pełnić również funkcję operatora systemu przesyłowego gazowego na części gazociągu znajdującej się poza terytorium Polski.

Skutkować będzie to także tym, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uprawniony będzie do zatwierdzenia taryfy operatora uwzględniającej poniesione przez niego koszty na realizację, utrzymanie i eksploatację tej części gazociągu oraz tłoczni gazu Everdrup.

W zawartej umowie strony potwierdziły również, że będą wspierać inwestorów w przygotowaniu i realizacji projektu Baltic Pipe, tak aby został on ukończony do 1 października 2022 roku. Umowa stanowić ma wyraz poparcia obu państw dla realizacji tego połączenia. Wymaga ona jeszcze ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

Baltic Pipe to projekt inwestycyjny mający na celu połączenie Polski ze złożami gazu ziemnego na Norweskim Szelfem Kontynentalnym za pośrednictwem duńskiego systemu przesyłowego. Jego realizacja pozwoli wypełnić strategię rządu w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski i budowy konkurencyjnego rynku tego surowca.

Sawicki: Pieniądze na Baltic Pipe zostaną uruchomione w przyszłym roku

Memorandum o współpracy energetycznej

Ministrowie Energii Polski, Krzysztof Tchórzewski oraz Danii Lar Christian Lileholt podpisali także memorandum dotyczące dialogu w sektorze energii, klimatu  i efektywności energetycznej.

Ministrowie Energii Polski, Krzysztof Tchórzewski oraz Danii Lar Christian Lileholt podpisali także memorandum dotyczące dialogu w sektorze energii klimatu i efektywności energetycznej. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Ministrowie Energii Polski, Krzysztof Tchórzewski oraz Danii Lar Christian Lileholt podpisali także memorandum dotyczące dialogu w sektorze energii klimatu i efektywności energetycznej. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Memorandum podpisano przy okazji Szczytu Klimatycznego odbywającego się w Katowicach. Podpisanie umowy poprzedziło uruchomienie porozumienia „From Policy to Action – Implementation fo the European Energy Union”

 

Sawicki: Ekometropolie ze Skandynawii do Polski