Baniak: Chcemy zachować jak najwięcej miejsc pracy w górnictwie

17 marca 2015, 08:30 Energetyka

– Sektor górniczy daje bezpośrednie zatrudnienie 103 tys. osób. Naszą intencją jest zachowanie jak największej ilości miejsc pracy w sektorze i w firmach okołogórniczych. Działania naprawcze zmierzają do sytuacji, w której produkcja węgla będzie rentowna – powiedział Rafał Baniak, podsekretarz stanu w MSP podczas obrad Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal w Katowicach.

– Realizacja ustaleń planu naprawczego górnictwa odbywa się przy stałej współpracy strony rządowej, pracodawców oraz strony związkowej. Do końca czerwca powstanie Nowa Kompania Węglowa, do której zostanie przekazanych jedenaście kopalń – powiedział Wojciech Kowalczyk, sekretarz stanu w MSP oraz pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa.

Rafał Baniak zauważył, że intencją rządu jest takie przeprowadzenie reform w polskim górnictwie, aby spółki, które są w trudnej sytuacji ekonomicznej były w stanie sprostać wymaganiom wolnego rynku, pomimo spadających cen węgla.

Węgiel kamienny przez kolejnych kilkadziesiąt lat będzie podstawą miksu energetycznego Polski. Dlatego sektor górniczy ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki – powiedział Rafał Baniak.

Euracoal zrzesza producentów oraz importerów, zajmujących się obrotem węglem w Europie. Obecnie Euracoal łączy 35 organizacji z 20 krajów.

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa