Baniak: Polimex-Mostostal wraca na rynek

15 maja 2015, 09:21 Drogi
Rafał Baniak

Zysk netto Grupy Polimex-Mostostal za pierwszy kwartał 2015 r. wyniósł 9,7 mln zł. Grupa pierwszy raz od trzech lat rozpoczęła rok pozytywnymi wynikami, choć w branży budowlanej to zwykle najsłabszy okres.

– Dobre wyniki finansowe Grupy Polimex-Mostostal cieszą i potwierdzają słuszność zaangażowania Skarbu Państwa w restrukturyzację spółki. Pierwsze od trzech lat pozytywne wyniki są dowodem, potwierdzającym skuteczność największej w kraju restrukturyzacji finansowej, w której brała udział Agencja Rozwoju Przemysłu. Polimex, jedna z największych polskich firm budowlanych wróciła na rynek, realizuje kluczowe kontrakty w energetyce, daje zatrudnienie, płaci podatki i napędza gospodarkę – mówi Rafał Baniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Spółka wypracowała 511 mln zł przychodów, co oznacza lekką poprawę w porównaniu do pierwszego kwartału 2014 r. Zysk operacyjny był dodatni i wyniósł 17,5 mln zł. O 16 proc. spadły też koszty ogólnego zarządu. Grupa Polimeksu od ponad dwóch lat przechodzi gruntowną restrukturyzację. W tym roku jej zarząd ma przygotować nową strategię, która będzie dla niej nowym początkiem.

– To okres newralgiczny. Najważniejsze wyzwania dla spółki to teraz pozyskiwanie nowych kontraktów oraz odbudowanie pełnego zaufania zarówno wśród potencjalnych kontrahentów, jak i inwestorów – zaznaczył Rafał Baniak.

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa