Osiem banków zgłosiło się do programu Czyste Powietrze

17 marca 2021, 09:15 Alert

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB chcą wprowadzić ścieżkę kredytową w programie „Czyste Powietrze”. Ułatwi to dostęp do dofinansowania wymiany starych nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych.

Źródło: freepik.com

Banki i Czyste Powietrze

Fundusz podaje, że w latach 2021-2022 banki będą dysponować łącznym limitem środków 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem „Czyste Powietrze”.

Nabór banków do programu „Czyste Powietrze” zakończył się 23 lutego 2021 roku. Złożono osiem aplikacji i wszystkie uzyskały pozytywne decyzje. W pierwszej połowie kwietnia planowane jest podpisywanie pierwszych umów o współpracy między NFOŚiGW, WFOŚiGW a bankami.

Warto przypomnieć, że przygotowywana ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje objęcie kredytów gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki gwarancjom BGK banki będą mogły zaproponować lepsze warunki finansowania inwestycji m.in. przez rezygnację z wymogu stosowania dodatkowych zabezpieczeń – czytamy w komunikacie.

Pierwsze wnioski o kredyt na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze” i dotację na częściową jego spłatę będzie można złożyć w bankach w połowie tego roku.

NFOŚiGW/Jędrzej Stachura

PKO TFI i PKO BP uruchamiają fundusz na rzecz rozwoju OZE