BBN rekomenduje atom z USA i ropociągi NATO

8 lipca 2024, 06:00 Alert

Wśród rekomendacji Biura Bezpieczeństwa Narodowego do nowej strategii bezpieczeństwa Polski znalazł się postulat budowy atomu z USA oraz ropociągów NATO na wschodniej flance.

– Należy podjąć działania wzmacniające ochronę i niezawodność infrastruktury technicznej oraz szlaków dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów ropopochodnych do Polski – czytamy w rekomendacjach BBN do nowej strategii bezpieczeństwa kraju. – Trzeba zapewnić skuteczną obronę i ochronę wszystkim ogniwom łańcucha wytwarzania, transportu i magazynowania nośników energii (gaz ziemny, ropa naftowa, produkty ropopochodne, energia elektryczna) na terytorium państwa, wyłącznej strefy ekonomicznej oraz wód międzynarodowych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa niezbędne jest również magazynowanie energii elektrycznej. W warunkach geograficzno-klimatycznych Polski szczególnie ważne jest magazynowanie sezonowe, mające na celu pokrycie zapotrzebowania w miesiącach zimowych.

– Elektrownia atomowa, 54 budowana w technologii pochodzącej z USA, wzmacnia i zacieśnia polsko-amerykańskie więzi strategiczne i tym samym umacnia bezpieczeństwo Polski – postuluje BBN. Rekomenduje także, aby „podjąć działania na rzecz przedłużenia do Polski Central European Pipeline System – systemu rurociągów NATO do przesyłu paliw na potrzeby sił zbrojnych i odbiorców cywilnych”.

Rekomendacje do strategii prezydent przekazał w lipcu szefowi resortu obrony Władysławowi Kosiniakowi–Kamyszowi i premierowi Donaldowi Tuskowi.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego / Wojciech Jakóbik

USA obiecują Polsce postrach rafinerii Rosji a prezydent odwiedzi atom dla Pomorza