Piętoń: Oblicze Śląska już się zmienia (ROZMOWA)

17 października 2019, 07:31 Energetyka
Katowice z lotu ptaka. Źródło: Wikipedia
Katowice z lotu ptaka. Źródło: Wikipedia

Portal BiznesAlert.pl rozmawiał z Józefem Piętoniem, dyrektorem Regionu Śląskiego Banku Gospodarstwa Krajowego o roli jego banku w transformacji regionu górniczego, za jaki wciąż uchodzi Śląsk. – Charakter regionu szybko się zmienia. Z dumą mogę dodać, że jesteśmy także kreatorem tych zmian – mówi.

BiznesAlert.pl: Śląsk to jeden z najlepiej rozwijających się regionów w Polsce. Bezrobocie maleje, pomimo spadku zatrudnienia w górnictwie o blisko 30 procent w ostatnich 10 latach. To w województwie śląskim firmy motoryzacyjne lokują swoje fabryki. Czy Pana zdaniem region potrzebuje osobnego funduszu, by utrzymać ten trend?

Józef Piętoń, dyrektor Regionu Śląskiego Banku Gospodarstwa Krajowego: Śląsk ma jedną z najlepszych infrastruktur transportowych w Polsce, bogate zaplecze technologiczne oraz rynek pracy z dostępem do wykształconej kadry pracowniczej. Te przewagi sprawiają, że region jest atrakcyjny dla przedsiębiorców. Doskonałym przykładem jest wspomniany przemysł motoryzacyjny. Gwarantuje on miejsca pracy w województwie, ale pozwala również prowadzić działalność dziesiątkom polskich przedsiębiorstw z branży automotive, które dostarczają części oraz kompletne podzespoły do produkcji pojazdów.

W tym momencie działają już programy, które uwzględniają specyfikę regionu, np. rządowy Program dla Śląska. Także  Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje wiele produktów i programów, które zaspokajają specyficzne potrzeby tego regionu. Świadczą o tym setki zrealizowanych z naszym wsparciem inwestycji. Mówię tu o projektach polegających na finansowaniu rewitalizacji, innowacji, rozwoju infrastruktury transportowej czy o poprawie warunków mieszkaniowych lokalnych społeczności. Zmiany, które zachodzą dzięki pieniądzom z BGK, odczuwają przedsiębiorcy, którzy chętniej lokują tu swoje biznesy, a także mieszkańcy regionu.

Unia Europejska planuje w kolejnym budżecie Wspólnoty przeznaczyć środki na transformację regionów górniczych. Czy BGK będzie partycypował w kosztach transformacji? Czy bank ma już gotowy zakres inwestycji?

Negocjacje z Komisją Europejską na temat unijnego budżetu ciągle trwają. Trudno w tych okolicznościach mówić o szczegółach związanych z podziałem pieniędzy na konkretne inwestycje. Już teraz jednak wiemy, że w kolejnej perspektywie finansowej zwiększy się rola instrumentów zwrotnych. Fundusze unijne w jeszcze większej skali będą wykorzystywane do finansowania inwestycji za pośrednictwem pożyczek, poręczeń czy wejść kapitałowych. Zwiększy się zarówno wartość środków dystrybuowanych w tej formie, jak i zakres kwalifikowalnych projektów.

Co więcej,  oferujemy produkty regionalne – np. pożyczki rewitalizacyjne wspierające przedsięwzięcia rewitalizacyjne, ale również takie, które mają charakter ogólnopolski. Mogą z nich skorzystać jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorcy.

Cały czas rozszerzamy też naszą ofertę i angażujemy się w nowe inicjatywy. Doskonałym przykładem jest niedawno uruchomiony Fundusz Dostępności, dzięki któremu można dostosować budynki do potrzeb m.in. osób niepełnosprawnych, starszych, czy rodziców z dziećmi. Z pożyczek na preferencyjnych warunkach mogą skorzystać m.in. instytucje publiczne, jak biblioteki i szkoły, ale także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Warto dodać, że te inwestycje będą realizowane jeszcze ze środków z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Kopalnie to nadal jeden z symboli Śląska. Czy spośród współfinansowanych już inwestycji, które już teraz prowadzi BGK, można wymienić te, które w przyszłości mogą stać się symbolem regionu?

Kopalnie jako pierwsze, dość oczywiste skojarzenie ze Śląskiem jest związane z industrialnym charakterem regionu. Ale to nie jedyne jego oblicze. Świetnie odzwierciedlają to także realizowane przez BGK inwestycje. Wymieńmy choćby rewitalizację parku kąpielowego w Wiśle. Jest to element unikalnego w skali Polski rozwiązania architektonicznego z okresu międzywojennego. Dzięki wsparciu ze środków unijnych udało się przeprowadzić renowację zabytkowych budynków, przebudować baseny i wyposażyć kąpielisko w nowoczesny sprzęt. Teraz to atrakcja turystyczna, wizytówka regionu i duma dla mieszkańców. Inwestycje ze środków unijnych ratują wiele nieruchomości zabytkowych i postindustrialnych. Pozwala to zmienić przemysłowy wizerunek obszaru przy zachowaniu jego walorów historycznych. Rewitalizowane nieruchomości mogą stać się na nowo symbolem Śląska.

Śląsk kojarzy się z węglem. Jednak to tutaj mają powstać m.in. fabryki do produkcji baterii litowo–jonowych, czy elementy farm wiatrowych. Czy bank będzie uczestniczyć przy współfinansowaniu takich inwestycji?

Patrząc na inwestycje realizowane w województwie, można śmiało powiedzieć, że charakter regionu szybko się zmienia. Z dumą mogę dodać, że jesteśmy także kreatorem tych zmian. Jednym z naszych celów jest przeobrażenie przemysłowego charakteru województwa, aby było ono miejscem rozwoju nowoczesnych technologii. 15 października ruszyła szósta edycja konkursu na premię technologiczną. Innowacyjne firmy z sektora MŚP mogą otrzymać nawet 6 milionów złotych na rozwój. To są ogromne pieniądze, które wpływają na konkurencyjność polskich biznesów. Przedsiębiorcy bardzo chętnie sięgają także po gwarancje Biznesmax. W tym przypadku o wsparcie mogą się ubiegać firmy, które planują inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i w odnawialne źródła energii.

Śląsk cierpi przez smog. Jedną z przyczyn zanieczyszczenia powietrza jest transport oparty na paliwach kopalnych. W jaki sposób bank chce wspierać modernizację transportu na Śląsku? Czy w grę wchodzi elektromobilność lub gazomobilność?

Oczywiście wspieramy rozwój ekologicznego transportu publicznego, bo ten przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców regionu. Kluczowa jest tutaj ścisła współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego. Wysokie zanieczyszczenie powietrza skłania większość spółek miejskich do zmiany swojego taboru z napędem konwencjonalnym na nowoczesne autobusy z napędem hybrydowym. Pomagamy w zakupie takich ekologicznych pojazdów i także angażujemy się finansowo w rozbudowę infrastruktury transportowej. Dzięki naszemu wsparciu powstają nowoczesne centra przesiadkowe i parkingi.

Jako państwowy bank rozwoju uczestniczymy także w poprawie jakości życia w regionie dzięki Funduszowi Termomodernizacji i Remontów. Tu ciekawostka – województwo śląskie jest największym beneficjentem tej formy wsparcia. Premia pozwala ograniczyć zapotrzebowania budynków na energię cieplną, co znacząco przekłada się na zmniejszenie emisji, a także poprawę komfortu życia mieszkańców województwa.

Rozmawiał Bartłomiej Sawicki