Białoruś jest zainteresowana udziałem w międzynarodowych projektach jądrowych Rosatomu

22 lipca 2021, 11:00 Alert
Elektrownia Ostrowiec fot.MinEnergo
Elektrownia Ostrowiec fot.MinEnergo

Białoruś chce rozszerzyć współpracę z Rosatomem o możliwość udziału firm białoruskich w zagranicznych projektach budowy elektrowni atomowych – zakomunikowało białoruskie ministerstwo energetyki.

Szersza współpraca Białorusi i Rosatomu?

W opinii ministerstwa, taka współpraca niesie obopólne korzyści, a białoruscy inżynierowie posiadają doświadczenie i kompetencje niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej budowy elektrowni jądrowych. Obecnie Białoruś i Rosatom omawiają współpracę m.in. w ramach wspólnego projektu planuje się stworzenie centrum badań jądrowych, które ma powstać na bazie Narodowej Akademii Nauk Białorusi.

Rosjanie i Białorusini mogą również tworzyć wspólne laboratoria medycyny nuklearnej i cyfryzacji obiektów energetyki jądrowej oraz infrastruktury sieci elektroenergetycznej. Strony rozmawiają o wspólnych projektach technologii kwantowych i nowych materiałów. Nie wyklucza się również współpracy badawczej w dziedzinie rolnictwa i radiobiologii.

BelTA/Mariusz Marszałkowski

Marszałkowski: Czy Polska powinna kupować energię z rosyjskiego atomu na Białorusi?