Bogdanka dostarczy węgiel dla elektrowni Achmetowa?

13 lipca 2015, 07:22 Alert
Chodniki Kopalnia Bogdanka
Kopalnia Bogdanka. Fot. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

(DTEK/Piotr Stępiński)

Jak poinformowała 9 lipca na swojej stronie internetowej należąca do Rinata Achmetowa spółka DTEK zakończyła przetarg na zakup węgla dla elektrociepłowni spółek DTEK Zapadenergo oraz DTEK Dnieproenergo do końca 2015 roku. Przetarg miał charakter nieograniczony oraz otwarty zarówno dla krajowych jak i dla zagranicznych spółek wydobywających węgiel. W przetargu swoje oferty złożyło siedem przedsiębiorstw z Ukrainy, Rosji, Polski, Szwajcarii oraz Cypru.

Jego uczestnikom zaproponowano węgiel pochodzenia ukraińskiego, rosyjskiego, australijskiego, polskiego oraz południowoafrykańskiego. Format otwartych licytacji pozwala elektrociepłowniom wybrać najlepszą ofertę na węgiel energetyczny na podstawie rzeczywistej ceny rynkowej.

1 lipca DTEK Dnieproenergo oraz DTEK Zapadenergo ogłosiły przetarg. Odpowiednia informacja została umieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wstępna rejestracja uczestników nie była wymagana. W zamówieniu określono następujące ilości węgla: antracytu – 600 tys. ton, niskokalorycznego – 700 tys. ton, gazowego – 4,2 mln ton. Łączna wielkość zamówienia spółek DTEK wynosi 5,5 mln ton węgla, które mają zostać podzielone na 8 części. Oferty cenowe wpłynęły od siedmiu spółek:

  • GALAROSE LIMITED (Cypr),
  • DTEK Trading (Ukraina),
  • Ugol Ukrainy (Ukraina),
  • Strojserwis (Rosja),
  • SDS-Ugol (Rosja),
  • Lubelski Węgiel ,,Bogdanka” (Polska),
  • UNICOAL (Szwajcaria).

Średnia cena węgla gazowego dla dostaw do elektrociepłowni wyniosła 1 624 hrywien za tonę (bez podatku VAT) a dla antracytu oraz niskokalorycznego węgla 1 734 hrwyien za tonę. Otwarcie ofert nastąpiło 8 lipca w biurze spółki DTEK Dnieproenergo w Zaporożu.

Zgodnie z warunkami przetargu zwycięzca przetargu zostanie wyłoniony w przeciągu miesiąca od dnia otwarcia ofert. Jego wyniki zostaną opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

– Na światowym rynku cena węgla jest ustalana w oparciu o indeks API2 na zasadach CIF (ang. Cost, Insurance and Freight – przyp. red.) obowiązujących w amsterdamskich portach – Rotterdam oraz w Antwerpii, na zasadach FOB (ang. Free on Board – oznaczony port załadunku – przyp. red.) w portach Puerto Bolivar (Kolumbia) oraz Richards Bay (RPA). Cena węgla dla elektrociepłowni uwzględnia koszty wydobycia, koszty logistyczne a także ryzyko walutowe. Wyniki przeprowadzonego przetargu obiektywnie pokazują rynkową cenę dla produkcji energii cieplnej na Ukrainie. Rynek wyraził swoje zdanie. Teraz czas na decyzję regulatora oraz ministerstwa jak zapewnić środki na zakup węgla dla produkcji energii cieplnej dla przejścia przed sezon grzewczy 2015-2016 – powiedział dyrektor ds. rozwoju handlowego DTEK Energo Witalij Butenko.

 

Czytaj więcej: