Bogdanka podała szacunkowe wyniki za I półrocze

19 lipca 2018, 08:30 Alert
Kopalnia Bogdanka
Kopalnia Bogdanka

Bogdanka szacuje, że jej jednostkowy zysk netto za I półrocze 2018 roku wyniósł 64,5 mln zł, a EBITDA 270 mln zł – podała spółka w komunikacie.

Według szacunków spółki zysk operacyjny na poziomie jednostkowym wyniósł w tym okresie 74 mln zł, a przychody 854,5 mln zł.

Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym II kwartale jednostkowy zysk netto Bogdanki wyniósł 43,6 mln zł, EBIT 48,4 mln zł, a przychody 456,6 mln zł.

Produkcja węgla handlowego w I połowie 2018 roku wyniosła 4.519 tys. ton, a sprzedaż 4.341 tys. ton. Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w II kwartale produkcja wyniosła 2.424 tys. ton, a sprzedaż 2.374 tys. ton.

Bogdanka poinformowała, że w drugim kwartale nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki. Spółka podtrzymuje deklarowany na cały 2018 rok plan produkcyjny na poziomie nie mniejszym niż 9 mln ton.

„Zarząd uznaje powyższą informację za istotną z uwagi na potrzebę poinformowania rynku o postępach w realizacji deklarowanego na cały 2018 rok poziomu produkcji w kontekście niższych od oczekiwanych wyników, jakie spółka uzyskała w pierwszym kwartale 2018 roku” – napisano w komunikacie.

Po wynikach I kwartału Bogdanka tłumaczyła, że na niższy od zakładanego wolumen produkcji wpływ miały trudności natury geologicznej i hydrogeologicznej, które skutkowały niższą produkcją węgla handlowego.

Ostateczne wyniki za I półrocze Bogdanka przedstawi w raporcie, którego publikację zaplanowano na 13 września 2018 roku.

Polska Agencja Prasowa