Bogdanka porozumiała się ze związkami ws. wynagrodzeń

17 lutego 2016, 14:48 Energetyka

Jak poinformowała na swojej stronie internetowej LW Bogdanka SA realizując postanowienia z dnia 4 sierpnia 2015 roku – po analizie wstępnych wyników roku 2015 – zarząd spółki, w porozumieniu z organizacjami związków zawodowych działającymi w Spółce, uzgodnił, że poziom wypłat wynagrodzeń za 2015 rok zostanie zrealizowany na poziomie roku poprzedniego tj. 2,5% wyższym od wykonanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 2013 rok.

Kopalnia Bogdanka - szyb

W celu realizacji tego porozumienia – do końca lutego 2016 roku zostanie wypłacona jednorazowa nagroda,  która stanowić będzie uzupełnienie wykonanego za 2015 rok wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia, który wyniósł 97,8 % w stosunku do roku ubiegłego.

Należy przypomnieć, że strony dialogu społecznego w Spółce w dniu 3 listopada 2014 roku uzgodniły, że bazę do rozliczenia wynagrodzeń w 2015 roku stanowić będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wykonane za 2013 rok.

Źródło: LW Bogdanka SA