Bruksela chce szybkiej ratyfikacji i wdrożenia porozumienia klimatycznego

10 czerwca 2016, 12:20 Alert
Komisja Europejska

(Komisja Europejska/Wojciech Jakóbik)

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj propozycję ratyfikacji porozumienia klimatycznego z Paryża przez Unię Europejską. Jak podaje Komisja, to największe, uniwersalne i prawnie wiążące porozumienie na rzecz walki ze zmianami klimatu.

– Po Paryżu Unia Europejska odrabia swoje zadanie domowe. Jesteśmy zdeterminowani, aby utrzymać tempo i ducha paryskiego porozumienia poprzez jak najszybszą jego ratyfikację, a także szybką implementację, tego historycznego porozumienia – ocenił komisarz ds. energii i klimatu Unii Europejskiej Miguel Arias Canete. – Dzisiejsza propozycja pokazuje naszą nieustającą intencję przewodzenia światowemu zwrotowi ku czystej energii i budowie bardziej przyjaznej klimatowi gospodarki. Jestem przekonany, że Parlament Europejski i Rada przeprowadzą szybki proces ratyfikacyjny – dodał.

Zgodnie z pakietem energetyczno-klimatycznym do 2030 uzgodnionym przez przywódców Unii Europejskiej w październiku 2014 roku, Komisja ma przedstawić w najbliższych miesiącach rozwiązania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie i budownictwie, a także innych sektorach nieobjętych dotąd Systemem Handlu Emisjami (ETS).

Porozumienie paryskie przyjęto 12 grudnia 2015 roku. Kraje-sygnatariusze zobowiązały się do utrzymania wzrostu globalnych temperatur poniżej 2 stopni Celsjusza oraz spróbują go obniżyć poniżej pułap 1,5 stopnia. Zadeklarowały także transformację gospodarek ku mniejszej emisyjności.

Propozycja Komisji po rewizji przez Parlament Europejski będzie przedmiotem decyzji Rady Europejskiej skupiającej liderów państw członkowskich. Rada wyznaczy osobę, która podpisze porozumienie paryskie w imieniu Unii Europejskiej wraz z sekretarzem generalnym ONZ. Równolegle kraje członkowskie będą ratyfikować porozumienie według uznania.