Bruksela przeznaczy 94,5 mln euro na innowacyjne technologie OZE

2 sierpnia 2016, 11:00 Alert

(Gramwzielone.pl)

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, ogłoszony właśnie przez Komisję Europejską konkurs na dofinansowanie projektów w ramach programu Horyzont 2020 posiada budżet 94,5 mln euro. Największa jego część zostanie przyznana projektom zakładającym rozwój nowych technologii w obszarze energii odnawialnej.

W ramach nowych konkursów z programu Horyzont 2020 najwięcej środków otrzyma obszar zakładający dofinansowanie technologii OZE. Chodzi o sumę 64,5 mln euro.

Pozostałe dwa obszary – wiedza i technologie (New knowledge and technologies), a także wsparcie nauk społecznych w kontekście tworzenia unii energetycznej (Social Sciences and Humanities Support for the Energy Union) – posiadają budżety odpowiednio 20 mln euro oraz 10 mln euro.

Dofinansowaniem w ramach obszaru o nazwie Developing the next generation technologies of renewable electricity and heating/cooling mogą zostać objęte projekty zakładające nie tylko produkcję zielonej energii elektrycznej, ale także zielonego ciepła i chłodu.

W specyfikacji projektów, na które będzie można otrzymać wsparcie w obszarze technologii OZE, wymienia się m.in. badania nad zastosowaniem perowskitów w fotowoltaice, ale także tradycyjnych ogniw krzemowych, rozwój technologii mających złagodzić oddziaływanie farm wiatrowych na otoczenie, a także budowę układów hybrydowych umożliwiających zastosowanie kolektorów słonecznych do produkcji ciepła i chłodu.