Brytyjczycy współpracują z Rosnieftem. Złamali sankcje przeciwko Rosji?

30 listopada 2015, 12:35 Alert
serwis

(TASS/Merrill Lynch/Teresa Wójcik/Wojciech Jakóbik)

Współpraca w ramach projektu Taas-Juriach pomiędzy BP a Rosnieftem przyczyni się do rozbudowy infrastruktury i zwiększenie wydobycia w Syberii Wschodniej. Czy Brytyjczycy złamali sankcje przeciwko Rosji?

Rosnieft i BP mają gotową umowę o sprzedaży 20 proc. udziałów brytyjskiemu koncernowi  w spółce zależnej Rosnieftu  Taas-Juriach – Nafta i Gaz. Brytyjski koncern i Rosnieft powołają spółkę joint venture, która będzie eksploatować jedno z największych złóż ropy i gazu w Syberii Wschodniej – Srednebotuobinskoye. Spółka joint venture rozpocznie też budowę infrastruktury do dalszych poszukiwań i eksploatacji zasobów węglowodorów w tym regionie.

Współpraca z brytyjskim koncernem pozwoli na szybkie zwiększenie wydobycie w sektorze ropy i gazu w Syberii Wschodniej. A jest to jeden z kluczowych obszarów działalności Rosnieftu.

Rosyjskie źródła pomijają podstawowe znaczenie umowy z BP – dzięki brytyjskiemu udziałowi w Taas-Juriach, Rosnieft ma zagwarantowane zasilanie finansowe inwestycji w rozwój sektora wydobywczego w tej części Syberii oraz perspektywę dostępu do nowoczesnej technologii. Rosnieft zapowiada, że  planuje udział drugiego partnera w projekcie.

Analitycy Merrill Lynch zwracają uwagę, że umowa Rosnieft – BP zostaje zawarta z widocznym ominięciem sankcji, którymi objęty jest rosyjski koncern naftowy.

BP informuje w raporcie, że zapłaciło 150 mln dolarów za zakup 20 procent akcji w firmie Taas-Juriach Oil and Gas należącej do Rosnieftu. W ten sposób powstało joint venture na rzecz wydobycia ze złoża Sredniebotuobińskoje na Syberii z którego obecnie wydobywane jest około 20 tysięcy baryłek ropy naftowej dziennie. Współpraca BP i Rosnieftu ma posłużyć do rozwoju wydobycia w tamtejszym regionie.

Tamtejsze zasoby ropy naftowej są szacowane na 90,9 mln ton ropy kategorii C1 i 38,9 mln ton ropy z kategorii C2. Złożom tym został przyznany status znaczenia federalnego.

Komentatorzy Kommiersanta podkreślają, że wydobycie ze złoża Taas-Juriach nie jest objęte sankcjami, bo te dotyczą tylko złóż niekonwencjonalnych i morskich. Nie odnoszą się do tematu transferu technologii.