Budryk ma najgłębszy szyb w Polsce

27 lipca 2015, 12:15 Energetyka

W kopalni Budryk, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zakończono prace przy pogłębianiu szybu VI. Szyb został pogłębiony o 286 metrów i teraz jego głębokość wynosi 1320 metrów. – To prawdopodobnie najgłębszy szyb w polskim górnictwie – mówi Jan Płaczek, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji, Inwestycji i Rozwoju Kopalni Budryk. 

Pogłębianie szybu VI to kolejny etap wielkiej inwestycji pod nazwą „Uruchomienie poziomu 1290”, której celem jest dotarcie do 122,5 milionów ton najlepszego węgla koksowego zalegającego pomiędzy poziomami 1050 a 1290. Dzięki udostępnieniu pokładów w tym ogromnym złożu wydłużają się perspektywy istnienia kopalni – będzie mogła prowadzić wydobycie do  2077 roku.

Pierwsza tona poszukiwanego na rynku węgla  koksowego typu hard ma zostać wydobyta z nowego poziomu w połowie 2017 roku. Będzie to ściana  Cw-1 w pokładzie 402.

Pogłębianie szybu rozpoczęto w lipcu 2011 roku od poziomu 1050 metrów, a prace wykonywano podczas normalnej pracy szybu. Aktualnie w  szybie prowadzone są roboty związane z dozbrajaniem pogłębionego odcinka szybu, konieczne też będzie zabudowanie w nim różnego rodzaju rurociągów, np. doprowadzających na dół sprężone powietrze, odwadniających i przeciwpożarowych. Końcowym etapem tej inwestycji będzie wykonanie pompowni na podszybiu na poziomie 1290.

W najbliższych latach kopalnia Budryk planuje przedłużenie do poziomu 1290 wyciągu szybowego zabudowanego w przedziale północnym szybu, który dochodzi obecnie tylko do poziomu 900. Dopiero te prace pozwolą na prowadzenie jazdy ludzi oraz opuszczanie materiałów na poziom 1290, który w przyszłości będzie głównym poziomem w kopalni Budryk.

Budowa poziomu 1290 w kopalni Budryk to nie tylko prace pod ziemią, ale również na powierzchni. W czasie, gdy na dole jest pogłębiany i zbrojony szyb VI oraz budowany jest nowy skip w szybie I, którym będzie wyciągany urobek z dołu, na górze bardzo poważnie modernizowany jest zakład przeróbczy. Musi on zostać przygotowany do  selektywnego odbioru urobku i produkcji węgla koksowego o wysokich parametrach jakościowych.

Źródło: Jastrzębska Spółka Węglowa