Business Centre Club rekomenduje ostateczne przyjęcie strategii energetycznej Polski

8 lipca 2020, 13:45 Alert
energetyka zarówka
fot. Pixabay

Ryszard Pazdan, minister środowiska w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, ocenia politykę środowiskowo-energetyczną Polski. Przedstawiciel BCC wskazuje na dalszy brak polityki energetycznej państwa oraz oficjalnej deklaracji premiera RP o włączeniu się Polski do Europejskiego Zielonego Ładu.

Oczekiwanie na decyzję

Opinia jest częścią Raportu Gabinetu Cieni BBC dotyczącego drugiego kwartału 2020 roku. – Przedłużający się stan pandemii w dalszym ciągu wyraźnie ogranicza działania administracji w obszarze ochrony środowiska naszego kraju. Większość prowadzonych prac jest skorelowana z projektem Europejskiego Zielonego Ładu, chociaż brak jest oficjalnej deklaracji premiera naszego rządu o włączeniu Polski do tego programu. Zapowiadane jest podjęcie takiej decyzji na najbliższym, lipcowym szczycie europejskim – tłumaczy Pazdan.

– Zasadniczą i nieustającą rekomendacją dla rządu jest ostateczne przyjęcie polityki energetycznej naszego państwa. Brak tego dokumentu jest istotnym czynnikiem utrudniającym konieczne procesy dostosowawcze sektora do przyjętej strategii klimatyczno-energetycznej UE oraz planowanie inwestycji – podkreśla minister środowiska w Gabinecie Cieni BCC.

Pazdan pozytywnie ocenił trzy elementy obecnej polityki obecnego rządu. Wśród pozytywów wskazuje na intensywne prace Ministerstwo Klimatu i prowadzenie negocjacji z Komisją Europejską nad przedłużeniem o pięć lat okresu wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE) w ramach systemu aukcyjnego, zresztą tak jak pozwala na to dyrektywa Unii Europejskiej. System aukcyjny, dotychczas obowiązujący od 2015 roku, wymusił większą konkurencję na rynku OZE i realny spadek cen energii pochodzących z tych źródeł. Kolejnym pozytywnym aspektem są prace rządu nad zwolnieniem firm energochłonnych z tzw. „opłaty mocowej”. – Oczywiście odbije się to na budżecie państwa – wyjaśnia Pazdan. Ekspert BCC pozytywnie ocenia także coraz bardziej sprawne programy wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), które spowodowały ich nadprzeciętny rozwój, szczególnie w zakresie fotowoltaiki. Przyrost w okresie jednego roku przekroczył 2 GWp zainstalowanej mocy.

Jarosińska-Jedynak: KE zaakceptuje gaz ziemny jako paliwo przejściowe transformacji energetycznej

Pazdan wskazuje także zagrożenia. Starania Polski, aby inwestycje gazowe mogły uzyskać wsparcie funduszy unijnych stoją pod dużym znakiem zapytania. Ambasadorzy krajów unijnych na posiedzeniu Rady Europejskiej (26 czerwca 2020 roku) w sprawie celów inwestycyjnych Funduszu Sprawiedliwej Transformacji zdecydowali, że fundusz ten nie będzie mógł służyć do wsparcia inwestycji w atom ani gaz ziemny. Ostateczna decyzja zapadnie w rozmowach Komisji Europejskiej z Parlamentem. Polska była w niewielkiej grupie krajów opowiadających się za wsparciem w okresie przejściowym inwestycji gazowych z tego funduszu. Fundusz w wysokości 40 mld euro ma wesprzeć transformację energetyczną ze środków europejskich (odbudowa gospodarki unijnej po koronawirusie – 30 mld euro + budżet unijny) – 10 mld. Ma wspierać usuwanie CO2 w energetyce, przebranżowienie górników i innych branż. Rada Unii Europejskiej zebrała ambasadorów państw członkowskich 26 czerwca aby omówić cele inwestycji z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Pazdan wskazuje także, że zagrożeniem może być także kontrowersyjne kontynuowanie przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

Business Centre Club/Patrycja Rapacka

Ostateczna wersja strategii energetycznej Polski pojawi się do końca roku